HOTĂRÂRE nr. 212 din 30 martie 2016 privind rechemarea unui consul general
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Domnul Anton Niculescu se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Munchen, Republica Federală Germania.
Art. 2
Domnul Anton Niculescu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 236 din data de 30 martie 2016