DECIZIE nr. 7 din 20 mai 2016 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor
În temeiul art. 34 şi 35 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
Preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.
Articol unic
În perioada 23-24 mai 2016, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Mihai Alexandru Voicu, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.
-****-

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 388 din data de 20 mai 2016