ORDIN nr. 1256 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică
În temeiul prevederilor art. 13 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă funcţiile din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, prevăzute în anexele nr. 1-5.
Art. 2
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Mihai-Marinescu,

secretar general adjunct

ANEXA nr. 1: LISTA funcţiilor din siguranţa navigaţiei maritime şi fluviale şi baremele aferente

Nr. crt.

Funcţia din siguranţa navigaţiei

Baremele utilizate la admiterea în şcoală şi debut în funcţie

Baremele utilizate la controlul periodic, reangajare şi schimbarea în funcţie

medical

psihologic

medical

psihologic

A. PERSONAL NAVIGANT MARITIM

1

Comandant

I

I

II

I

2

Ofiţer de punte secund maritim

I

I

II

II

3

Ofiţer de punte maritim

I

I

II

II

4

Personal nebrevetat compartiment punte

I

I

II

II

5

Ofiţer mecanic maritim

I

I

II

II

6

Ofiţer mecanic secund maritim

I

I

II

II

7

Şef mecanic maritim

I

I

II

II

8

Ofiţer punte, mecanic şi electrician aspirant maritim

I

I

II

III

9

Ofiţer electrician maritim

I

I

II

II

10

Personal nebrevetat compartiment electric

I

I

II

II

11

Personal nebrevetat compartiment maşini

I

I

II

II

12

Pilot maritim

I

I

II

II

13

Personal maritim-portuar

I

II

II

II

14

Operator radio

I

I

II

II

15

Operator GMDSS

I

II

II

II

B. PERSONAL NAVIGANT FLUVIAL

16

Căpitan fluvial categoria A

I

I

II

II

17

Căpitan fluvial categoria B

I

I

II

II

18

Timonier fluvial

I

I

II

II

19

Şef mecanic fluvial

I

I

II

II

20

Mecanic

I

II

II

II

21

Conducător de şalupă fluvială

I

I

II

II

22

Şef de echipaj fluvial

I

I

II

II

23

Marinar (fluvial)

I

III

II

III

24

Marinar stagiar

I

II

II

III

25

Mecanic stagiar

I

II

II

III

26

Electrician de bord (fluvial)

I

II

II

II

27

Ofiţer electrician fluvial

I

I

II

II

C. FUNCŢII AUXILIARE

28

Lemnar de bord

II

III

II

III

29

Macaragiu pe macara plutitoare

II

II

II

II

30

Scafandru

I

I

I

II

31

Personal medico-sanitar

II

II

II

II

32

Bucătar

II

III

II

III

33

Ospătar

II

III

II

III

34

Barman

II

III

II

III

35

Camerist, recepţioner

II

III

II

III

36

Cofetar, patiser, brutar

II

III

II

III

37

Frigotehnist

II

II

II

III

38

Pompier

I

II

II

II

39

Vânzător (shop assistant)

II

III

II

III

40

Alt personal auxiliar: salubrizare, hotelier, spălătorie

II

III

II

III

D. ALTE FUNCŢII

41

Controlor trafic ecluze

II

II

II

II

42

Operator mecanic ecluze

II

II

II

II

43

Operator electrician ecluze

II

II

II

II

44

Electromecanici telecomunicaţii ecluze

II

II

II

II

45

Supraveghetor staţie şenal navigabil

II

I

II

II

NOTE:
1.Pentru personalul cu vârsta sub 18 ani baremul obligatoriu la controlul periodic şi reangajare în funcţie este I.
2.Pentru personalul cu vârsta peste 45 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical şi psihologic periodic.
3.Pentru personalul navigant maritim se emit certificate de sănătate al căror model este prezentat în anexa nr. 1.5 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii.
4.Pentru încadrarea într-un barem, se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor.
ANEXA nr. 2: LISTA funcţiilor din siguranţa feroviară şi baremele aferente

Nr. crt.

Funcţia de siguranţa circulaţiei

Baremele utilizate la admiterea în şcoală şi debut în funcţie

Baremele medicale şi psihologice utilizate la controlul periodic, reangajare şi schimbare în funcţie

medical

psihologic

medical/psihologic 18-55 de ani

medical/psihologic peste 55 de ani

1

Acar

I

II

II

III

2

Frânar

I

II

II

III

3

Păzitor barieră

I

II

II

III

4

Revizor ace

I

I

II

III

5

Conductor tren

I

II

II

III

6

Şef tren

I

I

II

III

7

Manevrant vagoane

I

II

II

II

8

Şef manevră

I

I

II

III

9

Electromecanic SCB

II

II

II

III

10

Electromecanic IFTE - LC

II

II

II

III

11

Electromecanic TTR

II

II

II

III

12

Montator TTR

II

II

II

III

13

Montator IFTE - LC

II

II

II

III

14

Montator SCB

II

II

II

III

15

Magaziner1)

II

II

II

III

16

Impiegat de mişcare2)

I

I

II

II

17

Şef staţie trafic3)

II

I

II

III

18

Şef staţie OTF

II

I

II

III

19

Operator circulaţie4)

I

I

II

III

20

Dispecer energetic feroviar5)

II

II

II

III

21

Revizor tehnic vagoane

I

I

II

II

22

Conducător tren ajutor

I

II

II

III

23

Conducător tren macara

I

II

II

II

24

Macaragiu tren intervenţie

I

II

II

III

25

Mecanic locomotivă6)

I

I

II

II

26

Mecanic ajutor locomotivă

I

I

II

II

27

Mecanic maşini grele cale

II

II

II

III

28

Revizor cale şi/sau puncte periculoase

I

II

II

II

29

Picher

I

II

II

II

30

Şef echipă întreţinere lucrări artă

II

II

II

III

31

Şef echipă întreţinere cale

I

I

II

III

32

Maistru lucrări artă

II

II

II

III

33

Maistru construcţii, modernizări-reabilitări, reparare şi întreţinere linii

II

II

II

III

34

Maistru lucrări construcţii, modernizări-reabilitări, reparare şi întreţinere lucrări artă

II

II

II

III

35

Maistru sudura căii

II

II

II

III

36

Şef district poduri7)

II

II

II

III

37

Şef district linii

II

II

II

III

38

Şef district exploatare utilaje

II

II

II

III

39

Şef district SCB

II

II

II

III

40

Şef district TTR

II

II

II

III

41

Şef district LC

II

II

II

III

42

Responsabil SC - LFI

II

II

II

III

43

Responsabil SC - FF-L

II

II

II

III

44

Responsabil SC - FF-IFTE

II

II

II

III

45

Responsabil SC - FF-SCB

II

II

II

III

46

Responsabil SC - FF-TC

II

II

II

III

1)La poziţia magaziner sunt cuprinse şi funcţiile de magaziner tranzit şi magaziner comercial.

2)La poziţia impiegat de mişcare este cuprinsă şi funcţia şef tură mişcare din activitatea gestionarilor de infrastructură.

3)La poziţia şef staţie trafic este cuprinsă şi funcţia şef staţie rezervă.

4)La poziţia operator circulaţie este cuprinsă şi funcţia şef tură regulator.

5)La poziţia dispecer energetic feroviar este cuprinsă şi funcţia dispecer energetic feroviar şef.

6)La poziţia mecanic de locomotivă este cuprinsă şi funcţia mecanic drezină pantograf.

7)La poziţia şef district poduri este cuprinsă şi funcţia şef district rezervă.

NOTE:
1.Pentru grupa de vârstă cuprinsă peste 55 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical şi psihologic periodic cu următoarele excepţii: mecanicul de locomotivă, impiegatul de mişcare, revizorul tehnic de vagoane, conducătorul de tren macara, revizorul cale şi/sau puncte periculoase, picherul şi manevrantul de vagoane.
2.Baremele pot fi diferenţiate pe tip de activitate şi de condiţii de muncă: în staţie, la masa de manevră, în depou sau revizia de vagoane pentru funcţiile de acar, acar masă de manevră, acar instalaţii de comandă automată a macazurilor (CAM), mecanic de locomotivă şi mecanic ajutor de locomotivă.
3.Pentru încadrarea într-un barem se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor.
ANEXA nr. 3: LISTA funcţiilor din siguranţa transporturilor cu metroul şi baremele aferente

Nr. crt.

Ramura de transport şi funcţia de siguranţa circulaţiei

Baremele utilizate la admiterea în şcoală şi debut în funcţie

Baremele utilizate la controlul periodic, reangajare şi schimbare în funcţie

medical

psihologic

sub 18 ani

18-55 de ani

peste 55 de ani

1

Conducător autodrezină, conducător vagonet motor

I

II

I

II

III

2

Dispecer linii, tunele

II

II

I

II

III

3

Dispecer instalaţii electroenergetice

II

II

I

II

III

4

Dispecer semnalizare, centralizare, bloc

II

II

I

II

III

5

Electromecanic semnalizare, centralizare, bloc (I, II, specialist)

II

II

I

II

III

6

Electromecanic electroenergetician fir contact (I, II, specialist)

II

II

I

II

III

7

Impiegat de mişcare

I

I

I

II

II

8

Mecanic ajutor locomotivă şi ramă electrică de metrou

I

I

I

II

II

9

Mecanic de locomotivă şi ramă electrică de metrou I şi II (REM I şi II)

I

I

I

II

II

10

Maistru linii tunele

II

II

II

II

III

11

Maistru electroenergetician fir contact

II

II

II

II

III

12

Montator I electroenergetician fir contact

II

II

II

III

III

13

Maistru semnalizare, centralizare, bloc

II

II

II

II

III

14

Montator I semnalizare, centralizare, bloc

II

II

II

II

III

15

Operator mişcare

I

I

I

II

III

16

Operator tracţiune

I

I

I

II

III

17

Picher

II

II

II

II

III

18

Revizor cale, şină contact

I

I

I

II

III

19

Revizor locomotivă şi ramă electrică de metrou (REM)

I

I

I

II

III

20

Revizor tunel

I

I

I

II

III

21

Şef tură regulator

II

II

II

II

III

22

Şef tură tracţiune

II

II

II

II

III

23

Şef tură depou cu atribuţii de agent de manevră

II

II

II

II

III

24

Şef tură depou

II

II

II

II

III

25

Şef district linii

II

II

II

II

III

26

Şef formaţie tunele

II

II

II

II

III

27

Şef echipă întreţinere cale, lucrări artă

II

II

II

II

III

28

Mecanic instructor

II

I

II

II

III

29

Instructor metrou1)

II

II

II

II

III

30

Maistru automatizări şi telecomunicaţii

II

II

II

II

III

31

Electromecanic automatizări şi telecomunicaţii (I, II, specialist)

II

II

II

II

III

32

Montator I automatizări şi telecomunicaţii

II

II

II

II

III

33

Mecanic LDH

II

II

II

II

III

34

Conducător auto transport persoane

I

I

I

II

II

1)La poziţia "instructor metrou" este cuprinsă şi funcţia de instructor EE SCB ATC LT mişcare specifică Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.

NOTE:
1.Pentru grupa de vârstă de peste 55 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical şi psihologic periodic cu următoarele excepţii: mecanicul de locomotivă, impiegatul de mişcare şi conducătorul auto transport persoane.
2.Pentru încadrarea într-un barem se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor.
ANEXA nr. 4: LISTA funcţiilor din siguranţa rutieră şi baremele aferente

Nr. crt.

Funcţia din siguranţa rutieră

Baremele utilizate la admiterea în şcoală şi debut în funcţie

Baremele utilizate la controlul periodic, reangajare şi schimbare în funcţie

medical

psihologic

medical

psihologic

1

Manager de transport

I

II

II

II

2

Conducător auto transport de persoane

I

I

II

I

3

Conducător auto regim taxi/închiriere

I

I

II

I

4

Conducător auto transport de marfă

I

II

II

II

5

Conducător auto transporturi speciale de mărfuri periculoase (ADR)

I

I

II

I

6

Conducător auto transporturi speciale transport agabaritic

I

I

II

I

7

Conducător auto transporturi speciale transport bancar/valori

I

I

II

I

8

Instructor de conducere auto

I

I

II

II

9

Consilier mărfuri periculoase (ADR)

I

II

III

II

NOTE:
1.Pentru personalul cu vârsta peste 55 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical periodic.
2.Pentru personalul cu vârsta peste 55 de ani se foloseşte pentru examenul psihologic baremul IV.
3.Pentru încadrarea într-un barem, se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor.
ANEXA nr. 5: LISTA funcţiilor din siguranţa transporturilor aeriene şi baremele aferente

Nr. crt.

Funcţia din siguranţa circulaţiei

Baremele utilizate la admiterea în şcoală şi debut în funcţie

Baremele medicale/psihologice utilizate la controlul periodic, reangajare şi schimbare în funcţie

medical

psihologic

medical/psihologic 18-55 ani

medical/psihologic peste 55 ani

1

Piloţi (ATPL, CPL, MPL)*

    

2

Piloţi privaţi (PPL)*

    

3

Piloţi aeronave uşoare (LAPL)*

    

4

Echipajul de cabină*

    

5

Piloţi de balon, planor şi dirijabil*

    

6

Controlorii de trafic aerian (CTA)*

    

7

Mecanicii şi navigatorii de bord*

    

8

Pilot aeronave ultrauşoare motorizate (ULM)*

    

9

Paraşutist*

    

10

Inginer recepţie şi control*

    

11

Meteorologi aeronautici prognozişti cu licenţă

II

I

II

III

12

Meteorologi aeronautici tehnicieni cu licenţă

II

I

II

III

13

Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice cu brevet şi/sau licenţă categoria I

II

I

II

III

14

Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice cu brevet şi/sau licenţă categoria II

II

I

II

III

15

Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice cu brevet şi/sau licenţă categoria III

II

I

II

III

16

Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice cu brevet şi/sau licenţă categoria IV

II

I

II

III

17

Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice cu brevet şi/sau licenţă categoria V

II

I

II

III

18

Dispeceri operaţiuni zbor cu licenţă

I

I

II

II

19

Personalul tehnic aeronautic civil care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautică civilă

II

I

II

II

*Baremele se stabilesc în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale privind certificarea personalului aeronautic civil navigant şi a controlorilor de trafic aerian.

NOTĂ:
Pentru încadrarea într-un barem, se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 746 din data de 2 decembrie 2013