HOTĂRÂRE nr. 862 din 6 noiembrie 2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, modificarea datelor de identificare şi darea în administrarea Ministerului Culturii şi a Bibliotecii Naţionale a României a unui imobil aflat în domeniul public al statului
În temeiul dispoziţiilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 861 alin. (3), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii a unui bun imobil - construcţie compusă din 3 corpuri - având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
(2)Ca urmare a înscrierii bunului imobil menţionat la alin. (1), descrierea tehnică, respectiv valoarea de inventar a bunului imobil identificat la numărul MF 150136 se modifică şi se completează corespunzător.
Art. 2
(1)Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul MF 150136, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Bibliotecii Naţionale a României, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
(2)Ca urmare a transmiterii parţiale potrivit prevederilor alin. (1), partea de imobil rămasă în administrarea Ministerului Culturii are datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 3
Predarea-preluarea părţilor de imobil transmise potrivit art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol de predare-primire, încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4
Ministerul Culturii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu,

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE a bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului prin completarea numărului MF 150136

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

  

3. Ordonator terţiar de credite

  

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

  

Nr. MF

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Valoarea de inventar

- lei -

150136 8.29.06

Imobil

Corp tehnic - C2: Construcţie S din beton armat şi zidărie, Sc = 2.724 mp, Su = 2.253,86 mp

Teren în suprafaţă de 26.767 mp

CF nr. 223959

Biblioteca Naţională - C1: Construcţie 2S+P+M+7E din beton armat, zidărie şi faţade cu pereţi-cortină, Sc = 9.981 mp, Su = 69.528,04 mp

Aulă - C3: Construcţie S+P+M+5E din beton armat, zidărie şi faţade cu pereţi-cortină, Sc = 2.710 mp, Su = 13.355,20 mp

Teren în suprafaţă de 13.080 mp

CF nr. 223958

Bd. Unirii, bd. Mircea Vodă, râul Dâmboviţa, teren administrat de către Teatrul Naţional de Operetă "Ion Dacian"

Municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3

1.028.032.229

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a părţii de imobil, proprietate publică a statului, nr. MF 150136, care se transmite din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Bibliotecii Naţionale a României

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

  

3. Ordonator terţiar de credite

6312079

Biblioteca Naţională a României

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

  

Nr. MF

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Valoarea de inventar

- lei -

150136 (parţial)

8.29.08

Imobil

Biblioteca Naţională - C1: Construcţie S + P + M + 7E din beton armat, zidărie şi faţade cu pereţi-cortină, suprafaţa utilă exclusivă Su = 49.529,30 mp, suprafaţa utilă indiviză 7.314,78 mp

Teren în indiviziune aferent C1 în suprafaţă de 8 410,31 mp

Aulă - C3: Construcţie S + P + M + E1 din beton armat, zidărie şi faţade cu pereţi-cortină, suprafaţa utilă exclusivă Su = 1.391,93 mp, suprafaţa utilă indiviză 311,01 mp

Teren în indiviziune aferent C3 în suprafaţă de 356,15 mp

CF nr. 223958

Teren administrat de către Ministerul Culturii

Municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3

579. 614.085

ANEXA nr. 3: DATELE DE IDENTIFICARE a părţii de imobil cu nr. MF 150136, proprietate publică a statului, care rămâne în administrarea Ministerului Culturii

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

  

3. Ordonator terţiar de credite

  

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

  

Nr. MF

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Valoarea de inventar

- lei -

150136

8.29.06

Imobil

Corp tehnic - C2: Construcţie S din beton armat şi zidărie, Sc = 2.724 mp, Su = 2.253,86 mp

Teren în suprafaţă de 26.767 mp

CF nr. 223959

Biblioteca Naţională - C1: Construcţie 2S + P + M, din beton armat, zidărie şi faţade cu pereţi-cortină, suprafaţa utilă exclusivă Su =11.052,08 mp, suprafaţa utilă indiviză 1.631,87 mp

Teren în indiviziune aferent C1 în suprafaţa 1.876,69 mp

Aulă - C3: Construcţie S + P + M + 5E din beton armat, zidărie şi faţade cu pereţi-cortină, suprafaţa utilă exclusivă Su = 9.523,90 mp, suprafaţa utilă indiviză 2.128,35 mp

Teren în indiviziune aferent C3 în suprafaţă de 2.436,85 mp

CF nr. 223958

Bd. Unirii, bd. Mircea Vodă, râul Dâmboviţa, teren administrat de către Teatrul Naţional de Operetă "Ion Dacian" şi Biblioteca Naţională a României

Municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3

448.418.144

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 697 din data de 14 noiembrie 2013