DECRET nr. 299 din 4 martie 2015 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,
în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia avută la promovarea literaturii române în lume, precum şi pentru consolidarea relaţiilor culturale dintre România şi Republica Chile,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer domnului Omar Lara, poet, traducător.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 156 din data de 5 martie 2015