ORDIN nr. 182 din 24 noiembrie 2015 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar
În baza prevederilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 mai 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 1 alineatul (1), punctul 7 va avea următorul cuprins:
"7. un reprezentant din cadrul Direcţiei supraveghere şi control - membru"
Art. II
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire

şi Combatere a Spălării Banilor,

Neculae Plăiaşu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 897 din data de 2 decembrie 2015