HOTĂRÂRE nr. 282 din 29 aprilie 2015 privind rechemarea şi numirea unui consul general
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Doamna Cerasela Nicolaş se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Izmir, Republica Turcia.
Art. 2
Doamna Cerasela Nicolaş îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3
Începând cu data încheierii misiunii doamnei Cerasela Nicolaş, doamna Mioara Ştefan se numeşte consul general, şef al Consulatului General al României la Izmir, Republica Turcia.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 298 din data de 30 aprilie 2015