DECIZIE nr. 98 din 15 martie 2016 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc
Având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne, formulată prin Adresa nr. 8.539 din 4 martie 2016, transmisă prin Adresa nr. 46.961 din 9 martie 2016 a Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, înregistrată la Cancelaria Primului-Ministru cu nr. 492/I.D.T. din 10 martie 2016,
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
1.Punctul 4 al articolului unic din Decizia prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 30 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"4.Alexandru-Cătălin Ioniţă, reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne - membru neexecutiv;"
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 194 din data de 16 martie 2016