DECIZIE nr. 242 din 14 iunie 2013 privind eliberarea domnului Doru Bădescu din funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Având în vedere demisia domnului Doru Bădescu, înregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/3.919 din 13 iunie 2013,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Doru Bădescu se eliberează din funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 354 din data de 14 iunie 2013