ORDIN nr. M.128 din 20 octombrie 2013 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civilo-militare române privind managementul spaţiului aerian şi aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului aerian în regiunea de informare a zborurilor Bucureşti, RACMR MSA-UFSA şi pentru stabilirea modalităţii de clasificare şi de organizare a spaţiului aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucureşti
Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.150/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 de stabilire a unor norme comune pentru utilizarea flexibilă a spaţiului aerian,
pentru aplicarea dispoziţiilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, republicată,
în temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin (1) pct. 23 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul transporturilor şi ministrul apărării naţionale emit prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Reglementarea aeronautică civilo-militară română privind managementul spaţiului aerian şi aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului aerian în regiunea de informare a zborurilor Bucureşti, RACMR MSA-UFSA, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Modalitatea de organizare şi clasificare a spaţiului aerian naţional este următoarea:
a)zonele interzise, sectoarele de control al traficului aerian transfrontaliere şi zonele transfrontaliere se înfiinţează, se modifică şi se clasifică prin ordin comun al ministrului transporturilor şi ministrului apărării naţionale;
b)regiunile de control terminal, zonele de control de aerodrom, spaţiile aeriene rezervate, zonele restricţionate, zonele periculoase şi rutele aeriene se înfiinţează, se modifică şi se clasifică prin hotărâre a Consiliului pentru Managementul Spaţiului Aerian;
c)rutele de sosire instrumentală standard, rutele de plecare instrumentală standard şi procedurile de apropiere instrumentală pentru traficul aerian general se înfiinţează şi/sau se modifică prin decizie a directorului general al Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, cu aprobarea Autorităţii Aeronautice Civile Române în prealabil;
d)rutele de sosire instrumentală standard, rutele de plecare instrumentală standard şi procedurile de apropiere instrumentală pentru traficul aerian operaţional militar se înfiinţează şi se modifică prin dispoziţie a şefului Statului Major General, la propunerea şefului Statului Major al Forţelor Aeriene;
e)spaţiul aerian rezervat, zonele restricţionate şi periculoase şi coridoarele de traversare, necesare pentru activităţi nepermanente, pentru o perioadă de maximum 90 de zile se înfiinţează prin protocol încheiat între Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, Statul Major al Forţelor Aeriene şi utilizatorii de spaţiu aerian, după caz.
Art. 3
Structurile de spaţiu aerian prevăzute la art. 2 lit. c) şi d) se înfiinţează sau se modifică în urma consultării dintre Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA şi Statul Major al Forţelor Aeriene. Dacă în urma consultării nu se ajunge la un acord, propunerile de înfiinţare şi modificare se vor supune hotărârii Consiliului pentru Managementul Spaţiului Aerian.
Art. 4
Structurile de spaţiu aerian înfiinţate sau modificate în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a)-d) se publică în publicaţia de informare aeronautică - AIP România şi, după caz, în publicaţia de informare aeronautică militară - Mil AIP Romania.
Art. 5
Structurile de spaţiu aerian înfiinţate în conformitate cu prevederile art. 2. lit. e), precum şi zonele periculoase temporare se publică prin mesaje NOTAM şi, după caz, în Suplimentul AIP România.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 7
(1)Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al ministrului apărării naţionale nr. 775/M.70/2002 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile-militare române privind managementul spaţiului aerian şi aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului aerian în România - RACMR - ASM/FUA*) îşi încetează aplicabilitatea.
_____
*) Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al ministrului apărării naţionale nr. 775/M.70/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Nicuşor Marian Buică,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 100 din data de 10 februarie 2014