În baza:
- prevederilor art. II din Legea nr. 188/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere;
- prevederilor art. 31 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:
Art. 1
În urma adoptării de către Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar se pune în aplicare Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, direcţiile, serviciile şi compartimentele Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 120 din data de 4 martie 2013