ORDIN nr. 898 din 5 iunie 2014 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.681 din 19 mai 2014 al Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor,
în baza prevederilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 34 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
________
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 488 din data de 1 iulie 2014