HOTĂRÂRE nr. 501 din 18 iunie 2014 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Cluj-Napoca la 26 martie 2014, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
Având în vedere prevederile art. 10 pct. 5 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004, cu modificările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă hotărârile cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare*), semnat la Cluj-Napoca la 26 martie 2014, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Fâcă,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Adriana Doina Pană

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

_____
*) Protocolul Sesiunii a XXV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 506 din data de 8 iulie 2014