HOTĂRÂRE nr. 23 din 27 ianuarie 2016 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin structurile teritoriale ale Jandarmeriei Române
Având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilului înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului comunicat la Ministerul Finanţelor Publice nr. 112551, potrivit anexei nr. 1, ca urmare a corectării erorii privind unitatea de administrare a imobilului.
Art. 2
Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin structurile teritoriale ale Jandarmeriei Române, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3
Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa

Număr M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

CUI

112551

8.19.01

45-345

Localitatea Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0705 Târgovişte

CUI 4280000

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin structurile teritoriale ale Jandarmeriei Române, ale căror valori de inventar se modifică, ca urmare a reevaluării

Număr M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Persoana juridică ce administrează imobilul

CUI

Adresa imobilului

Valoarea de inventar (actualizată)

- lei -

101123

8.19.01

Imobil 45-51

MAI - Unitatea Militară 0406 Constanţa

CUI 4300582

Judeţul Constanţa

46.200

101130

8.19.01

Imobil 45-275

MAI - Unitatea Militară 0406 Constanţa

CUI 4300582

Judeţul Constanţa

946.583,49

102607

8.19.01

Imobil 45-307

MAI - Unitatea Militară 0406 Constanţa

CUI 4300582

Judeţul Constanţa

44.000

101296

8.19.01

Imobil 45-180

MAI - UM 0746 Slatina

CUI 10458367

Judeţul Olt

1.192.939,83

103921

8.19.01

Imobil 45-361

MAI - UM 0746 Slatina

CUI 10458367

Judeţul Olt

3.614.731,25

96710

8.19.01

Imobil 45-258

MAI - UM 0925 Suceava

CUI 13589936

Judeţul Suceava

4.254.923,86

101474

8.19.01

Imobil 45-287

MAI - UM 0925 Suceava

CUI 13589936

Judeţul Suceava

398.829,12

154585

8.19.01

Imobil 45-328

MAI - UM 0925 Suceava

CUI 13589936

Judeţul Suceava

4.924.787,01

154883

8.19.01

Imobil 45-363

MAI - UM 0925 Suceava

CUI 13589936

Judeţul Suceava

467.754,93

34621

8.19.01

Imobil 45-24

MAI - UM 0412 Slobozia

CUI 4231687

Judeţul Ialomiţa

18.617.678,15

101239

8.19.01

Imobil 45-252

MAI - UM 0412 Slobozia

CUI 4231687

Judeţul Ialomiţa

1.261.569,76

101238

8.19.01

Imobil 45-192

MAI - UM 0412 Slobozia

CUI 4231687

Judeţul Ialomiţa

256.700,15

101237

8.19.01

Imobil 45-147

MAI - UM 0412 Slobozia

CUI 4231687

Judeţul Ialomiţa

1.353.858,12

102013

8.19.01

Imobil 45-358

MAI - UM 0412 Slobozia

CUI 4231687

Judeţul Ialomiţa

325.854,07

154963

8.19.01

Imobil 45-335

MAI - Unitatea Militară 0681 Piteşti

CUI 4229660

Judeţul Argeş

1.911.726,58

101049

8.19.01

Imobil 45-145

MAI - Unitatea Militară 0681 Piteşti

CUI 4229660

Judeţul Argeş

7.516.202,58

36702

8.19.01

Imobil 45-20

MAI - Unitatea Militară 0681 Piteşti

CUI 4229660

Judeţul Argeş

18.859.755,07

101461

8.19.01

Imobil 45-85

MAI - Unitatea Militară 0395 Satu Mare

CUI 4481144

Judeţul Satu Mare

264.958,44

35123

8.19.01

Imobil 45-43

MAI - Unitatea Militară 0395 Satu Mare

CUI 4481144

Judeţul Satu Mare

12.420.741,24

38421

8.19.01

Imobil 45-116

MAI - Unitatea Militară 0395 Satu Mare

CUI 4481144

Judeţul Satu Mare

1.988.817,82

101454

8.19.01

Imobil 45-143

MAI - Unitatea Militară 0395 Satu Mare

CUI 4481144

Judeţul Satu Mare

894.990,91

106659

8.19.01

Imobil 45-354

MAI - Unitatea Militară 0395 Satu Mare

CUI 4481144

Judeţul Satu Mare

283.091,41

60400

8.19.01

Imobil 45-39

MAI - UM 0849 Sinaia

CUI 18168784

Judeţul Prahova

7.681.692,36

155437

8.19.01

Imobil 45-150

MAI - Unitatea Militară 0721 Gheorgheni

CUI 4367353

Judeţul Harghita

17.466,59

101032

8.19.01

Imobil 45-98

MAI - Unitatea Militară 0530 Bucureşti

CUI 11694781

Municipiul Bucureşti

1.805.337,07

101036

8.19.01

Imobil 45-91

MAI - Unitatea Militară 0813 Bucureşti

CUI 4221233

Municipiul Bucureşti

1.416.869,46

101043

8.19.01

Imobil 45-134

MAI - Unitatea Militară 0437 Arad

CUI 3861854

Judeţul Arad

13.675.998,59

101044

8.19.01

Imobil 45-183

MAI - Unitatea Militară 0437 Arad

CUI 3861854

Judeţul Arad

4.851.350,08

106191

8.19.01

Imobil 45-355

MAI - Unitatea Militară 0524 Drobeta-Turnu Severin

CUI 4337476

Judeţul Mehedinţi

1.482.508,82

96712

8.19.01

Imobil 45-138

MAI - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vaslui

CUI 13602245

Judeţul Vaslui

2.913.222,42

159316

8.19.01

Imobil 45-374

MAI - Unitatea Militară 0586 Miercurea-Ciuc

CUI 13602245

Judeţul Harghita

38.206,08

35571

8.19.01

Imobil 45-86

MAI - Unitatea Militară 0999 Bucureşti

CUI 4267290

Municipiul Bucureşti

27.289.361,86

34385

8.19.01

Imobil 45-40

MAI - Unitatea Militară 0527 Galaţi

CUI 4211485

Judeţul Galaţi

26.700.275,57

101205

8.19.01

Imobil 45-126

MAI - Unitatea Militară 0527 Galaţi

CUI 4211485

Judeţul Galaţi

635.280,08

101441

8.19.01

Imobil 45-233

MAI - Unitatea Militară 0756 Ploieşti

CUI 7977151

Judeţul Prahova

73.705,83

101062

8.19.01

Imobil 45-125

MAI - Unitatea Militară 0965 Focşani

CUI 15499228

Judeţul Vrancea

327.296,09

108131

8.19.01

Imobil 45-323

MAI - Unitatea Militară 0965 Focşani

CUI 15499228

Judeţul Vrancea

1.058.914,20

39248

8.19.01

Imobil 45-197

MAI - Unitatea Militară 0451 Deva

CUI 4634493

Judeţul Hunedoara

425.972,21

101232

8.19.01

Imobil 45-274

MAI - Unitatea Militară 0451 Deva

CUI 4634493

Judeţul Hunedoara

371.032,83

101231

8.19.01

Imobil 45-273

MAI - Unitatea Militară 0451 Deva

CUI 4634493

Judeţul Hunedoara

157.473,06

155185

8.19.01

Imobil 45-31

MAI - Unitatea Militară 0451 Deva

CUI 4634493

Judeţul Hunedoara

7.673.893,41

101134

8.19.01

Imobil 45-280

MAI - Unitatea Militară 0256 Călăraşi

CUI 15263943

Judeţul Călăraşi

1.178.299,52

154962

8.19.01

Imobil 45-350

MAI - Unitatea Militară 0256 Călăraşi

CUI 15263943

Judeţul Călăraşi

153.721,83

113990

8.19.01

Imobil 45-330

MAI - Unitatea Militară 0575 Bucureşti

CUI 4340676

Municipiul Bucureşti

5.991.831,95

158260

8.19.01

Imobil 45-01

MAI - Unitatea Militară 0575 Bucureşti

CUI 4340676

Municipiul Bucureşti

2.810.475,82

101066

8.19.01

Imobil 45-272

MAI - Unitatea Militară 0944 Piatra-Neamţ Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ

CUI 13598012

Judeţul Neamţ

1.813.610,51

36649

8.19.01

Imobil 45-04

MAI - Unitatea Militară 0391 Braşov

CUI 4317533

Judeţul Braşov

11.441.975,94

101099

8.19.01

Imobil 45-06

MAI - Unitatea Militară 0391 Braşov

CUI 4317533

Judeţul Braşov

487.030,49

101106

8.19.01

Imobil 45-248

MAI - Unitatea Militară 0391 Braşov

CUI 4317533

Judeţul Braşov

466.799,83

37847

8.19.01

Imobil 45-102

MAI - Unitatea Militară 0391 Braşov

CUI 4317533

Judeţul Braşov

8.383,47

101152

8.19.01

Imobil 45-173

MAI - Unitatea Militară 0866 Sfântu Gheorghe

CUI 4201961

Judeţul Covasna

34.617.577,28

101153

8.19.01

Imobil 45-187

MAI - Unitatea Militară 0866 Sfântu Gheorghe

CUI 4201961

Judeţul Covasna

197.072,46

159317

8.19.01

Imobil 45-373

MAI - Unitatea Militară 0866 Sfântu Gheorghe

CUI 4201961

Judeţul Covasna

65.073,04

96722

8.19.01

Imobil 45-70

MAI - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu

CUI 4240995

Judeţul Sibiu

8.786.644,79

101486

8.19.01

Imobil 45-107

MAI - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu

CUI 4240995

Judeţul Sibiu

4.473.028,89

36981

8.19.01

Imobil 45-69

MAI - Unitatea Militară 0526 Târgu Mureş

CUI 4322998

Judeţul Mureş

5.095.664,44

155277

8.19.01

Imobil 45-141

MAI - Unitatea Militară 0526 Târgu Mureş

CUI 4322998

Judeţul Mureş

1.953.294,73

113251

8.19.01

Imobil 45-362

MAI - Unitatea Militară 0526 Târgu Mureş

CUI 4322998

Judeţul Mureş

37.224,61

101281

8.19.01

Imobil 45-161

MAI - Unitatea Militară 0526 Târgu Mureş

CUI 4322998

Judeţul Mureş

173.117,43

101282

8.19.01

Imobil 45-227

MAI - Unitatea Militară 0526 Târgu-Mureş

CUI 4322998

Judeţul Mureş

34.555,79

101283

8.19.01

Imobil 45-228

MAI - Unitatea Militară 0526 Târgu Mureş

CUI 4322998

Judeţul Mureş

1.036.206,97

101285

8.19.01

Imobil 45-297

MAI - Unitatea Militară 0526 Târgu Mureş

CUI 4322998

Judeţul Mureş

154.326,39

101521

8.19.01

Imobil 45-140

MAI - Unitatea Militară 0460 Râmnicu Vâlcea

CUI 2649510

Judeţul Vâlcea

729.719,31

103841

8.19.01

Imobil 45-324

MAI - Unitatea Militară 0460 Râmnicu Vâlcea

CUI 2649510

Judeţul Vâlcea

1.368.030,25

35863

8.19.01

Imobil 45-27

MAI - Unitatea Militară 0705 Târgovişte

CUI 4280000

Judeţul Dâmboviţa

9.006.568,62

112551

8.19.01

Imobil 45-345

MAI - Unitatea Militară 0705 Târgovişte

CUI 4280000

Judeţul Dâmboviţa

87.165,31

101445

8.19.01

Imobil 45-286

MAI - Unitatea Militară 0596 Bucureşti

CUI 13964180

Municipiul Bucureşti

7.349.790,94

101112

8.19.01

Imobil 45-17

MAI - Unitatea Militară 0701 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj-Napoca

CUI 4305946

Judeţul Cluj

3.064.377,35

101113

8.19.01

Imobil 45-131

MAI - Unitatea Militară 0701 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj-Napoca

CUI 4305946

Judeţul Cluj

4.328.351,65

101115

8.19.01

Imobil 45-238

MAI - Unitatea Militară 0701 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj-Napoca

CUI 4305946

Judeţul Cluj

4.910.995,46

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 76 din data de 2 februarie 2016