HOTĂRÂRE nr. 89 din 27 iunie 2016 privind vacantarea unor mandate de senator
Având în vedere demisia din calitatea de senator a doamnei Firea Gabriela, aleasă în Circumscripţia electorală nr. 25 Ilfov, Colegiul uninominal nr. 1, demisia din calitatea de senator a domnului Mutu Gabriel, ales în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 12, demisia din calitatea de senator a domnului Flutur Gheorghe, ales în Circumscripţia electorală nr. 35 Suceava, Colegiul uninominal nr. 2, demisia din calitatea de senator a domnului Tişe Alin-Păunel, ales în Circumscripţia electorală nr. 13 Cluj, Colegiul uninominal nr. 1, precum şi demisia din calitatea de senator a domnului Pataki Csaba, ales în Circumscripţia electorală nr. 32 Satu Mare, Colegiul uninominal nr. 2,
în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 188 şi 190 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Senatul constată încetarea calităţii de senator a doamnei Firea Gabriela, începând cu data de 22 iunie 2016, şi declară vacant locul de senator în Circumscripţia electorală nr. 25 Ilfov, Colegiul uninominal nr. 1.
Art. 2
Senatul constată încetarea calităţii de senator a domnului Mutu Gabriel, începând cu data de 22 iunie 2016, şi declară vacant locul de senator în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 12.
Art. 3
Senatul constată încetarea calităţii de senator a domnului Flutur Gheorghe, începând cu data de 1 iulie 2016, şi declară vacant locul de senator în Circumscripţia electorală nr. 35 Suceava, Colegiul uninominal nr. 2.
Art. 4
Senatul constată încetarea calităţii de senator a domnului Tişe Alin-Păunel, începând cu data de 1 iulie 2016, şi declară vacant locul de senator în Circumscripţia electorală nr. 13 Cluj, Colegiul uninominal nr. 1.
Art. 5
Senatul constată încetarea calităţii de senator a domnului Pataki Csaba, începând cu data de 1 iulie 2016, şi declară vacant locul de senator în Circumscripţia electorală nr. 32 Satu Mare, Colegiul uninominal nr. 2.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 482 din data de 28 iunie 2016