ORDIN nr. 289 din 29 aprilie 2013 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2013
Văzând Referatul de aprobare nr. 2.475 din 10 aprilie 2013 al Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor,
având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) şi ale art. 34 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată,
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2013, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

_______
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 315 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 315 din data de 31 mai 2013