DECRET nr. 917 din 27 noiembrie 2015 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
având în vedere propunerea ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
cu ocazia împlinirii a două decenii de activitate, în semn de apreciere deosebită pentru contribuţia semnificativă în coordonarea activităţilor naţionale de cercetare, aplicaţii spaţiale şi de securitate,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria H "Cercetarea ştiinţifică", Agenţiei Spaţiale Române (ROSA).
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 898 din data de 3 decembrie 2015