ORDIN nr. M.23 din 17 februarie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţionarea bibliotecilor în Armata României
Pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 47 alin. (4) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 567/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale şi unităţile din subordinea sa a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii,
În temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Instrucţiunile privind funcţionarea bibliotecilor în Armata României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.180/2004* pentru aprobarea "Instrucţiunilor privind funcţionarea bibliotecilor în Armata României".
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

_____
* Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.180/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.
ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 140 din data de 26 februarie 2014