HOTĂRÂRE nr. 25 din 31 martie 2015 privind modificarea art. 173 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României republicată,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
1.Articolul 173 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 173
Senatul hotărăşte asupra cererii cu votul secret al majorităţii senatorilor prezenţi."
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 31 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 217 din data de 31 martie 2015