ORDIN nr. 1688 din 15 decembrie 2015 pentru modificarea Regulamentului de semnalizare nr. 004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.482/2006
Având în vedere prevederile pct. 4.2.2.1.3.2. şi 4.2.2.1.3.3. din anexa I la Decizia 2012/757/UE a Comisiei din 14 noiembrie 2012 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul exploatare şi gestionarea traficului al sistemului feroviar din Uniunea Europeană şi de modificare a Deciziei 2007/756/CE, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. I
Regulamentul de semnalizare nr. 004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.482/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 şi 814 bis din 3 octombrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 168 alineatul (2) litera b "Semnale de «fine de tren»", figura 222 "Semnale de fine de tren de marfă" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Fig. 222 Semnale de fine de tren de marfă
Ziua şi noaptea
a) Pentru trenurile internaţionale de marfă care circulă pe căile ferate române

- două plăci reflectorizante pe care sunt desenate triunghiuri albe (amplasate la dreapta şi la stânga) şi triunghiuri roşii (amplasate în partea de sus şi de jos), precum şi cupla de tracţiune pusă în cârligul de tracţiune, pentru trenurile internaţionale de marfă care circulă pe căile ferate române, respectiv trenurile care traversează frontiera României cu un alt stat membru al Uniunii Europene (intră, ies, tranzitează)

- două lumini roşii permanente, precum şi cupla de tracţiune pusă în cârligul de tracţiune, pentru trenurile internaţionale de marfă care circulă pe căile ferate române, dacă statul membru al Uniunii Europene de unde provine trenul a notificat Comisia asupra acceptării acestei reguli de semnalizare pe reţeaua sa feroviară

b) Pentru celelalte trenuri de marfă care circulă pe căile ferate române.

- un disc de culoare roşie cu margine albă, reflectorizant, aplicat în cârligul de tracţiune peste cupla de tracţiune pusă în prealabil în cârligul de tracţiune sau

- două plăci reflectorizante pe care sunt desenate triunghiuri albe (amplasate la dreapta şi la stânga) şi triunghiuri roşii (amplasate în partea de sus şi de jos), precum şi cupla de tracţiune pusă în cârligul de tracţiune


"
2.La articolul 168, alineatele (6)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(6) Dacă la finele trenului lipseşte discul reflectorizant sau cel puţin o placă reflectorizantă sau cel puţin o lumină roşie este stinsă, după caz, însă ultimul vagon are cupla de tracţiune pusă în cârligul de tracţiune, trenul este considerat a fi întreg şi va fi oprit pentru semnalizare.
(7) Existenţa discului reflectorizant în cârligul de tracţiune sau a celor 2 plăci reflectorizante sau a celor 2 lumini roşii permanente aprinse, după caz, fără însă a fi aplicată în cârligul de tracţiune şi cupla de tracţiune, nu constituie motiv de oprire a trenului.
(8) Dacă la finele trenului lipseşte discul reflectorizant sau cel puţin o placă reflectorizantă sau cel puţin o lumină roşie este stinsă, după caz, iar cupla de tracţiune nu este aplicată în cârligul de tracţiune, trenul va fi oprit considerându-se că nu este întreg."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Eugen Ispas,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 955 din data de 23 decembrie 2015