HOTĂRÂRE nr. 580 din 15 iulie 2015 privind recunoaşterea Fundaţiei "Grupul de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă" ca fiind de utilitate publică
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se recunoaşte Fundaţia "Grupul de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă", persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Craiova, str. Împăratul Traian nr. 28, et. 1, camera 1, judeţul Dolj, ca fiind de utilitate publică.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 544 din data de 22 iulie 2015