ORDIN nr. 1387 din 5 noiembrie 2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă
În temeiul prevederilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003, şi ale art. 4 alin. (1) pct. 31 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 18 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La capitolul I "Tarife pentru cursuri de formare a personalului navigant", litera A "Tarife pentru pregătirea de specialitate (formare)" va avea următorul cuprins:
"A. Tarife pentru pregătirea de specialitate

Nr. crt.

Denumirea

Codul

Tariful

(euro)

1

Curs integrat de pregătire pilot de linie avion

ATP (A)

60.251,00

2

Curs integrat de pregătire pilot comercial avion

CPL(A) IR

53.978,00

3

Curs integrat de pregătire pilot comercial avion

CPL (A)

46.203,00

4

Curs de pregătire pilot particular avion

PPL (A)

8.797,00

5

Curs integrat de pregătire pilot comercial elicopter

CPL(H)

102.317,00

6

Curs de pregătire pilot particular elicopter

PPL (H) EC120

34.392,00

7

Curs de pregătire pilot particular elicopter

PPL (H) R22

12.000,00

8

Curs de pregătire însoţitor de bord - partea teoretică

PIB-T

1.650,00

9

Oră de zbor de pregătire (curs integrat) avion CESSNA 172 S

PZ-CES

277,00

10

Oră de zbor de pregătire (curs integrat) avion PIPER SENECA V

PZ-PIP

551,00

11

Oră de zbor de pregătire (curs integrat) elicopter EC 120 B COLIBRI

PZ-EC

717,00

12

Oră de zbor de pregătire elicopter ROBINSON 22

PZ-R

255,00

13

Oră de instruire teoretică

TEO

7,50

"
2.Capitolul IV "Tarife comerciale pentru activităţi aeronautice" va avea următorul cuprins:
"IV. Tarife comerciale pentru activităţi aeronautice

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Codul

Tariful

(euro/oră)

1

Zbor comercial cu avionul CESSNA 172

ZC-CES

147,00

2

Zbor comercial cu avionul PIPER SENECA V

ZC-PIP

421,00

3

Zbor comercial cu elicopterul EC 120B COLIBRI

ZC-120B

564,00

4

Zbor comercial cu avionul Britten Norman BN-2

ZC-BN2

335,00

5

Utilizare clasă dotată standard

UCLS

19,00

6

Utilizare clasă dotată cu proiector multimedia

UCLSA

21,66

7

Utilizare laborator multimedia

ULM

28,50

8

Utilizare laborator de navigaţie JEPPESSEN

USNJ

19,38

9

Utilizare număr de zbor

UNZ

19,00

10

Utilizare simulator ASCENT XJ MCC (A)

USM

110,00

11

Utilizare simulator ENTROL MCC (H)

USE

110,00

12

Utilizare simulator FRASCA 242

USF

60,00

13

Asistenţă pilotaj pentru activităţi non-instruire (pilot)

AP

34,20

14

Asistenţă zbor (include pilot/instructor, asistenţă operaţională şi utilizare număr zbor)

AZ

68,00

15

Asistenţă operaţională pentru o zi de zbor

AOP

57,00/zi

16

Asistenţă operaţională pentru o lună de zbor

AOPL

399,00/lună

17

Staţionare la dispoziţia beneficiarului pentru fiecare oră (primele două ore gratuite)

STA

 

a)

Avion CESSNA 172S

STA-CES

11,40

b)

Avion PIPER SENECA V

STA-PIP

29,00

c)

Elicopter EC 120B COLIBRI

STA-120B

34,00

d)

Avion Britten Norman BN-2

STA-BN2

29,00

NOTĂ:
Tarifele din acest capitol pot fi utilizate şi pentru dezvoltarea cursurilor modulare (fără aplicarea TVA)."
Art. II
Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Nicuşor Marian Buică,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 701 din data de 15 noiembrie 2013