RECTIFICARE din 29 iunie 2013 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.453/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 8 octombrie 2008
La Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.453/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 8 octombrie 2008, se face următoarea rectificare:
- în anexa nr. 2, la poziţia 49, în loc de: "49. Saca Petru, fiul lui Nicolae şi Elisaveta (născută la 29.06.1924 în localitatea Stohnaia), născut la data de 6 decembrie 1951 în localitatea Stohnaia, judeţul Rezina, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, Str. Florăriei nr. 2, bl. 1, ap. 1. (13.110/2003)" se va citi: "49. Saca Petru, fiul lui Nicolae şi Elisaveta (născută la 29.06.1924 în localitatea Stohnaia), născut la data de 6 decembrie 1951 în localitatea Rezina, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, Str. Florăriei nr. 2, bl. 1, ap. 1. (13.110/2003)".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 390 din data de 29 iunie 2013