ORDIN nr. 1692 din 22 noiembrie 2012 pentru modificarea art. 15 din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară
În temeiul prevederilor art. 4 lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:
Art. I
1.Articolul 15 din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 18 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
"Art. 15
Direcţia aviaţie civilă şi Direcţia securitate aeronautică din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Regia Autonomă «Autoritatea Aeronautică Civilă Română», aeroporturile civile şi companiile aeriene care operează în România vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Valentin Răducu Preda,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 798 din data de 28 noiembrie 2012