ORDIN nr. 238 din 6 mai 2015 privind punerea în aplicare a instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 300/2009
În baza prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:
Art. 1
În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei, se pun în aplicare instrucţiunile pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 300/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 7 septembrie 2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 403 din data de 9 iunie 2015