ORDIN nr. 658 din 15 mai 2013 pentru aprobarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional
Văzând Referatul de aprobare al Serviciului de achiziţii publice nr. E.N. 4.926 din 14 mai 2013,
având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice, centralizată,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Pentru produsele şi serviciile prevăzute în lista menţionată la art. 1, unităţile sanitare publice pot achiziţiona cantităţile necesare pentru perioada care nu depăşeşte primul semestru al anului 2013.
Art. 3
Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi unităţile sanitare implicate vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

ANEXĂ: LISTA medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional
SECŢIUNEA I: Dispozitive medicale
 

Echipamente de diagnostic sau tratament prin radiaţii ionizante, medicină nucleară, rezonanţă magnetică şi ultrasunete

 

1

1

Aparate de radiologie fixă

+

2

2

Aparate de radiologie mobilă

+

3

3

Computer tomograf

+

4

4

Angiograf

+

5

5

Osteodensitometru

+

6

6

Echipament de imagistică prin rezonanţă magnetică

+

7

7

Simulator computer tomograf

+

8

8

Simulator pentru radioterapie

+

9

9

Echipamente pentru medicină nucleară şi radioterapie

+

10

10

Masă de radiologie

+

  

Echipamente pentru anestezie şi terapie intensivă

+

11

1

Aparat de anestezie

+

12

2

Aparat de ventilaţie

+

13

3

Defibrilator

+

14

4

Monitor pacient, module şi centrale de monitorizare

+

15

5

Pat ATI

+

16

6

Injectomate

+

17

7

Pompe de administrat lichide

+

  

Echipamente cardiovasculare

+

 

1

Stenturi şi accesorii

+

18

 

Ac puncţie Seldinger

+

19

 

Seturi introducătoare pentru abord femural

+

20

 

Seturi introducătoare pentru abord radial

+

21

 

Ghid scurt teflonat, 0,035", cu vârf în J

+

22

 

Ghid lung teflonat, 0,035", cu vârf în J

+

23

 

Ghid teflonat 0,035", extradur, cu vârf în J

+

24

 

Ghid hidrofilic 0,035"

+

25

 

Catetere de diagnostic angiografic coronarian

+

26

 

Catetere de diagnostic specifice pentru abord radial

+

27

 

Cateter Swan-Ganz

+

28

 

Seturi diagnostic coronarografie abord femural

+

29

 

Seturi diagnostic coronarografie abord radial

+

30

 

Tub de legătură cu transductorul de presiune

+

31

 

Tub de legătură la seringa de angiografie

+

32

 

Tub de legătură scurt

+

33

 

Robinet cu 5 căi (maniford)

+

34

 

Robinet cu 3 căi

+

35

 

Pachet câmp steril specific pentru angiografie

+

36

 

Seringi de presiune pentru injectare manuală

+

37

 

Set accesorii PCI

+

38

 

Sondă ghid pentru PCI cu abord femural

+

39

 

Sondă ghid cu suport înalt

+

40

 

Sondă ghid specifică pentru PCI cu abord radial

+

41

 

Sondă ghid fără teacă (sheatless)

+

42

 

Ghid dirijabil pentru PCI 0,014"

+

43

 

Ghid dirijabil 0,014", hidrofil

+

44

 

Ghid dirijabil 0,014" cu suport sporit

+

45

 

Ghid dirijabil 0,014" pentru dezobstrucţii ocluzii cronice

+

46

 

Ghid dirijabil 0,014" cu vârf moale acoperit cu polimer pentru dezobstrucţii retrograde

+

47

 

Sonde de aspiraţie pentru trombi intracoronarieni

+

48

 

Microcateter (cateter de suport pentru dezobstrucţii coronariene)

+

49

 

Balon de angioplastie coronariană monorail

+

50

 

Balon coronarian cu profil mic pentru dezobstrucţii cronice

+

51

 

Balon coronarian necompliant

+

52

 

Balon coronarian coaxial

+

53

 

Balon coronarian pentru postdilatare cu diametre mari

+

54

 

Balon coronarian cu lame tăietoare (cutting baloon)

+

55

 

Balon impregnat cu substanţă activă

+

56

 

Sistem de închidere percutană a orificiului de puncţie femurală

+

57

 

Sistem de compresie după abord radial

+

58

 

Filtru de protecţie împotriva embolizării distale pentru dilatările de bypass

+

59

 

Pachet sistem de compresie mecanică femurală

+

60

 

Stent mecanic dedicat procedurilor de angioplastie primară

+

61

 

Stent metalic dedicat procedurilor de dilatare coronariană dificile, inclusiv în infarctul miocardic acut

+

62

 

Stent coronarian pentru leziuni de bifurcaţie

+

63

 

Stent-graft coronarian

+

64

 

Stent farmacologic activ cu polimer biodegradabil

+

65

 

Stent farmacologic activ cu polimer fix

+

66

 

Stent specific pentru dilatări artere renale şi artere coronariene cu diametru mare

+

 

2

Dispozitive vasculare periferice şi aortice şi proteze cardiace valvulare

 
  

Valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia aortică

+

67

 

1.1 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare aortică, inel de sutură standard

+

68

 

1.2 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare aortică, inel de sutură de dimensiune redusă

+

69

 

1.3 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare aortică, total supraanulară

+

70

 

2.1 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare mitrală

+

71

 

2.2 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare mitrală, dimensiune unică adaptabilă pentru dimensiuni variabile pentru inel mitral

+

  

Valve biologice din pericard bovin

 

72

 

3.1 Valve biologice din pericard bovin

+

  

Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia aortică

+

73

 

4.1. Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia aortică, cu proteză liniară

+

74

 

4.2. Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia aortică, cu proteză cu sinusuri valsalva

+

  

Valve aortice transcateter

+

75

 

5.1 Valvă aortică transcateter abord transfemural

+

76

 

5.2 Valvă aortică transcateter abord transapical

+

  

Inele de anuloplastie valvă mitrală şi tricuspidă

+

77

 

6.1 Inel anuloplastie semiflexibil pentru valvă mitrală

+

78

 

6.2 Inel anuloplastie semirigid pentru valvă mitrală

+

79

 

6.3 Inel anuloplastie semirigid pentru valvă tricuspidă

+

80

 

6.4 Inel anuloplastie insuficienţă mitrală tip III b

+

81

 

6.5 Inel anuloplastie cardiomiopatie dilatativă

+

  

Stentgrafturi aortice pentru disecţii şi anevrisme

+

82

 

7.1 Stentgraft toracic hibrid

+

83

 

7.2 Stent toracic autoexpandabil

+

84

 

7.3 Stentgraft toracic autoexpandabil

+

85

 

7.4 Stentgraft abdominal bifurcat autoexpandabil

+

  

Proteze vasculare ţesute

+

86

 

8.1 Proteză vasculară pentru aorta toracică-12-34/30

+

87

 

8.2 Proteză vasculară bifurcată colagenată

+

88

 

8.3 Proteză liniară colagenată 8 mm

+

89

 

8.4 Proteză vasculară bifurcată colagenată impregnată cu argint

+

90

 

8.5 Proteză vasculară liniară colagenată impregnată cu argint 8 mm/70 cm

+

  

Proteze vasculare din PTFE

+

91

 

9.1 Proteză vasculară liniară PTFE, dreapta

+

92

 

9.2 Proteză vasculară conică PTFE, dreapta, cu spirală normală

+

93

 

9.3 Proteză vasculară conică PTFE, dreapta, cu spirală normală pentru fistulă

+

94

 

9.4 Proteză vasculară liniară PTFE, perete spirală

+

 

3

Stimulatoare implantabile şi accesorii

 

95

 

Stimulatoare cardiace unicamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)

+

96

 

Stimulatoare cardiace bicamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)

+

97

 

Stimulatoare cardiace tricamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)

+

98

 

Defibrilatoare cardiace unicamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)

+

99

 

Defibrilatoare cardiace bicamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)

+

100

 

Defibrilatoare cardiace tricamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)

+

101

 

Stimulatoare cardiace de uz pediatric

+

102

 

Sonde de stimulare cardiacă endocardică (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)

+

103

 

Sonde de stimulare a ventriculului stâng via sinus coronar (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)

+

104

 

Sonde de stimulare cardiacă epicardică

+

105

 

Sonde implantabile de defibrilare (tipul A - bazai şi tipul B - compatibil RMN)

+

106

 

Kit introducător de sinus coronar şi Kit introducător peel-away

+

  

Echipamente pentru endoscopie

 

107

 

Sistem complet pentru endoscopie

+

108

 

Trusă pentru videoendoscopie digestivă

+

  

Echipamente de explorare complexă cu ultrasunete

+

109

 

Ecograf

+

110

 

Ecograf doppler

+

111

 

Echipamente pentru diagnostic

+

112

 

Electrocardiograf

+

113

 

Electroencefalograf

+

  

Echipamente pentru neonatologie

+

114

 

Incubator nou-născuţi

+

115

 

Masă radiantă pentru resuscitare

+

  

Echipamente pentru urologie

+

116

 

Litotriptor extracorporeal

+

  

Echipamente pentru transport intraspitalicesc şi de utilizare în UPU/CPU

+

117

 

Pat pentru transfer şi resuscitare

+

118

 

Targă pentru transport pacienţi

+

119

 

Cărucior pentru transport pacienţi

+

  

Dispozitive medicale de diagnostic

+

120

 

Teste pentru diagnosticul infecţiei HIV/SIDA

+

121

 

Teste pentru monitorizarea şi tratamentul infecţiei HIV/SIDA

+

  

Echipamente de protecţie

+

122

 

Echipamente de protecţie pentru echipajele de intervenţie prespitalicească

+

Legendă: + Produse şi servicii asigurate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţii centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013
SECŢIUNEA II: Servicii, combustibili şi lubrifianţi

1

Servicii de asigurare auto tip CASCO

+

2

Servicii de întreţinere aparatură medicală pentru ambulanţe, UPU, terapie intensivă

+

3

Servicii de întreţinere aparatură imagistică

+

4

Servicii de reparaţii, întreţinere şi furnizare anvelope pentru ambulanţe

+

5

Combustibil auto

+

6

Lubrifianţi pentru parcul auto

+

Legendă: + Produse şi servicii asigurate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţii centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013
SECŢIUNEA III: Materiale sanitare

A

Truse pentru traheostomie

+

1

Truse pentru traheostomie percutană cu forceps

+

2

Truse pentru traheostomie percutană cu forceps

+

3

Truse pentru traheostomie percutană cu forceps

+

4

Truse pentru traheostomie percutană fără forceps

+

5

Truse pentru traheostomie percutană fără forceps

+

6

Truse pentru traheostomie percutană fără forceps

+

7

Truse pentru minitraheostomie Seldinger

+

8

Canule de traheostomie nr. 6

+

9

Canule de traheostomie nr. 7

+

10

Canule de traheostomie nr. 8

+

11

Canule de traheostomie nr. 9

+

12

Canule de traheostomie nr. 10

+

B

Dispozitive de intubaţie

+

1

Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 2,0

+

2

Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 2,5

+

3

Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 3,0

+

4

Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 3,5

+

5

Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 4,0

+

6

Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 4,5

+

7

Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 5,0

+

8

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 3,5

+

9

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 4,0

+

10

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 4,5

+

11

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 5,0

+

12

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 5,5

+

13

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 6,0

+

14

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 6,5

+

15

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 7,0

+

16

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 7,5

+

17

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 8,0

+

18

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 8,5

+

19

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 9,0

+

20

Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 10 mm

+

21

Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 7

+

22

Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 7,5

+

23

Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 8

+

24

Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 8,5

+

25

Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 9

+

26

Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 10

+

27

Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 7

+

28

Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 7,5

+

29

Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 8

+

30

Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 8,5

+

31

Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 9

+

32

Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 10

+

33

Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 28 FR

+

34

Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 32 FR

+

35

Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 35 FR

+

36

Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 37 FR

+

37

Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 39 FR

+

38

Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 41 FR

+

39

Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, mărimea 35 FR

+

40

Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, mărimea 37 FR

+

41

Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, mărimea 39 FR

+

42

Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, mărimea 41 FR

+

43

Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru condiţii dificile şi transport pentru copii

+

44

Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru condiţii dificile şi transport pentru adulţi

+

45

Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru adulţi

+

46

Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru copil/nou-născut

+

47

Racord flexibil la sonda de intubaţie orotraheală (adult, copil)

+

48

Filtre antibacteriene şi virale pentru adult

+

49

Filtre antibacteriene şi virale pentru copil

+

50

Filtre antibacteriene şi virale pentru nou-născut

+

51

Filtre antibacteriene şi virale cu umidificare pentru adult

+

52

Filtre antibacteriene şi virale cu umidificare pentru copil

+

53

Filtre antibacteriene şi virale cu umidificare pentru nou-născut

+

54

Mandrene pentru sonde de intubaţie cu dimensiuni între 2,5 şi 4,5

+

55

Mandrene pentru sonde de intubaţie mai mari de 5,0

+

C

Dispozitive alternative intubaţiei

+

1

Trusă de intubaţie traheo/esofagiană cu dublu lumen, dimensiunea 37 FR

+

2

Trusă de intubaţie traheo/esofagiană cu dublu lumen, dimensiunea 41 FR

+

3

Mască laringiană nr. 1

+

4

Mască laringiană nr. 1,5

+

5

Mască laringiană nr. 2

+

6

Mască laringiană nr. 2,5

+

7

Mască laringiană nr. 3

+

8

Mască laringiană nr. 4

+

9

Mască laringiană nr. 5

+

10

Mască laringiană nr. 6

+

11

Bujie cu canal oxigenare/introductor

+

12

Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 11 CH

+

13

Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 14 Ch

+

14

Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 19 CH

+

D

Măşti oxigen

+

1

Măşti oxigen simple pentru adult

+

2

Măşti oxigen simple pentru copil

+

3

Măşti oxigen cu rezervor pentru adult

+

4

Măşti oxigen cu rezervor pentru copil

+

5

Măşti oxigen cu nebulizator pentru adult

+

6

Măşti oxigen cu nebulizator pentru copil

+

7

Mască de oxigen tip Venturi

+

8

Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 1

+

9

Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 2

+

10

Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 3

+

11

Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 4

+

12

Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 5

+

13

Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 6

+

E

Pipe Guedel

+

1

Pipe Guedel nr. 000

+

2

Pipe Guedel nr. 00

+

3

Pipe Guedel nr. 0

+

4

Pipe Guedel nr. 1

+

5

Pipe Guedel nr. 2

+

6

Pipe Guedel nr. 3

+

7

Pipe Guedel nr. 4

+

8

Pipe Guedel nr. 5

+

9

Pipe Guedel nr. 6

+

F

Sonde de aspiraţie traheală

+

1

Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 4

+

2

Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 5

+

3

Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 6

+

4

Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 7

+

5

Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 8

+

6

Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 9

+

7

Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 10

+

8

Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 12

+

9

Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 14

+

10

Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 16

+

11

Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 18

+

12

Sonde de aspiraţie rigidă tip Yankaeur

+

G

Canule nazale pentru administrarea oxigenului

+

1

Canule nazale pentru administrarea oxigenului pentru adult

+

2

Canule nazale pentru administrarea oxigenului pentru copil

+

H

Set balon ventilaţie (resuscitator)

+

1

Set balon ventilaţie (resuscitator) pentru adult, 1500 ml + mască pentru adult

+

2

Set balon ventilaţie (resuscitator) pentru copil, 500-700 ml + mască pentru copil

+

3

Set balon ventilaţie (resuscitator) pentru nou-născut + mască pentru nou-născut

+

I

Dispozitive de drenaj toracic

+

1

Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 8 FR

+

2

Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 14 FR

+

3

Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 20 FR

+

4

Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 24 FR

+

5

Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 28 FR

+

6

Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 32 FR

+

7

Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 20 FR

+

8

Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 24 FR

+

9

Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 28 FR

+

10

Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 32 FR

+

11

Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 36 FR

+

12

Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 40 FR

+

13

Dispozitiv de colectare drenaj toracic tricameral

+

J

Dispozitive de monitorizare EKG

+

1

Electrozi EKG UF pentru monitorizare de scurtă durată pentru adult

+

2

Electrozi EKG UF pentru monitorizare de scurtă durată pentru copil

+

3

Electrozi EKG UF pentru monitorizare de lungă durată pentru adult

+

4

Electrozi EKG UF pentru monitorizare de lungă durată pentru copil

+

5

Gel EKG

+

6

Gel defibrilare

+

7

Set de drenaj suprapubian

+

K

Sonde Blackemore

+

1

Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 14 CH

+

2

Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 16 CH

+

3

Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 18 CH

+

4

Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 21 CH

+

5

Sondă Blackemore de lungă durată din poliuretan, dimensiuni: 26 CH

+

6

Sondă Blackemore de lungă durată din poliuretan, dimensiuni: 28 CH

+

L

Materiale folosite în traume

+

1

Guler cervical reglabil adult

+

2

Guler cervical reglabil pediatric

+

3

Comprese nesterile 10/10

+

4

Comprese sterile 5/5

+

5

Comprese sterile 10/10

+

6

Comprese sterile 10/20

+

7

Comprese sterile 20/40

+

8

Feşi 10/10

+

9

Feşi 10/15

+

10

Feşi 10/20

+

11

Pansament tubular elastic pentru cap

+

12

Faşă elastică 10 cm/5 m

+

13

Faşă elastică 20 cm/5 m

+

14

Vată 100 g

+

15

Vată 200 g

+

16

Comprese pentru arsuri 10/10 cm

+

17

Comprese pentru arsuri 20/40 cm

+

18

Comprese pentru arsuri 20/60 cm

+

19

Comprese pentru arsuri, zona feţei

+

20

Folie izolantă

+

21

Pătură pentru arşi

+

22

Lame de bisturiu cu mâner nr. 10

+

23

Lame de bisturiu cu mâner nr. 20

+

24

Lame de bisturiu cu mâner nr. 22

+

25

Lame de bisturiu cu mâner nr. 24

+

26

Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 0

+

27

Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 1

+

28

Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 2

+

29

Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 3

+

30

Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 4

+

31

Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 5

+

32

Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 6

+

33

Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 0

+

34

Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 1,0

+

35

Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 2,0

+

36

Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 3,0

+

37

Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 4,0

+

38

Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 5,0

+

39

Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 3 mm/75 mm

+

40

Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 6 mm/100 mm

+

41

Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 12 mm/100 mm

+

42

Feşi gipsate 10/3

+

43

Feşi gipsate 15/3

+

44

Feşi gipsate 20/3

+

45

Vată sub gips 10/3

+

46

Vată sub gips 20/3

+

47

Tampoane absorbante 2 x 2 x 2 cm

+

M

Sistemul circulator

+

1

Ace de unică folosinţă, G18 x 11/2,1,10 x 40 mm (roz)

+

2

Ace de unică folosinţă, G19 x 11/2,1,10 x 40 mm (galben)

+

3

Ace de unică folosinţă, G21 x 11/2, 0,80 x 40 mm (verde)

+

4

Ace de unică folosinţă, G22 x 11/4, 0,70 x 30 mm (fumuriu)

+

5

Ace de unică folosinţă, G22 x 11/2 (negru)

+

6

Ace de unică folosinţă, G23 x 11/4, 0,60 x 30 mm (albastru)

+

7

Ace de unică folosinţă, G25 x 5/8 (intradermic - portocaliu)

+

8

Ace de unică folosinţă, G27 x 4/5, injecţii subcutanate

+

9

Adaptor cateter venos 20G, adaptare Luer pentru recoltare pe branulă în vacutainer

+

10

Ace pentru recoltare în sistem vacuum G21 x 1/2

+

11

Holder

+

12

Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 14 (portocaliu)

+

13

Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 16 (gri)

+

14

Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 18 (verde)

+

15

Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 20 (roz)

+

16

Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 22 (albastru)

+

17

Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 24 (galben)

+

18

Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 26 (mov)

+

19

Mini Spike Plus

+

20

Cateter ombilical, mărimea 3 FR

+

21

Cateter ombilical, mărimea 5 FR

+

22

Cateter ombilical, mărimea 8 FR

+

23

Cateter ombilical, mărimea 10 FR

+

24

Cateter ombilical, mărimea 12 FR

+

25

Cateter ombilical, mărimea 14 FR

+

26

Trusă de perfuzie

+

27

Trusă de transfuzie

+

28

Trusă de perfuzie cu micropicurător

+

29

Prelungitor injectomat

+

30

Robineţi 3 căi

+

31

Seringă pentru insulina

+

32

Seringă heparinizată 2 ml

+

33

Seringă de 2 ml (sau 2,5 ml) cu ac

+

34

Seringă de 5 ml cu ac

+

35

Seringă de 10 ml cu ac

+

36

Seringă de 20 ml cu ac

+

37

Seringă de 50 ml (sau 50 +10 ml) cu ac

+

38

Seringi tip Guyon (100 ml)

+

39

Set cateter venos central pentru adult

+

40

Set cateter venos central pentru copil

+

41

Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 2,5 mm

+

42

Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 3,5 mm

+

43

Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 4 mm

+

44

Teacă de protecţie senzor termometru bucal

+

45

Capişon termometru auricular

+

N

Sondaje

+

1

Pahar recoltor pentru urină

+

2

Sonde vezicale neonatologie, CH 6 cu mandren

+

3

Sonde vezicale neonatologie, CH 8 cu mandren

+

4

Sonde vezicale, dimensiunea CH 12

+

5

Sonde vezicale, dimensiunea CH 14

+

6

Sonde vezicale, dimensiunea CH 16

+

7

Sonde vezicale, dimensiunea CH 18

+

8

Sonde vezicale, dimensiunea CH 20

+

9

Sonde vezicale, dimensiunea CH 22

+

10

Sonde vezicale, dimensiunea CH 24

+

11

Sonde Nelaton CH 8

+

12

Sonde Nelaton CH 10

+

13

Sonde Nelaton CH 12

+

14

Sonde Nelaton CH 14

+

15

Sonde Nelaton CH 16

+

16

Sonde Nelaton CH 18

+

17

Sonde Tiemann CH 10

+

18

Sonde Tiemann CH 12

+

19

Sonde Tiemann CH 14

+

20

Sonde Tiemann CH 16

+

21

Sonde Tiemann CH 18

+

22

Pungi colectoare de urină pentru nou-născuţi

+

23

Pungi colectoare de urină

+

24

Sonde nazogastrice, dimensiunea 6 CH

+

25

Sonde nazogastrice, dimensiunea 8 CH

+

26

Sonde nazogastrice, dimensiunea 12 CH

+

27

Sonde nazogastrice, dimensiunea 14 CH

+

28

Sonde nazogastrice, dimensiunea 16 CH

+

29

Sonde nazogastrice, dimensiunea 18 CH

+

30

Sonde nazogastrice, dimensiunea 20 CH

+

31

Sonde nazogastrice, dimensiunea 22 CH

+

32

Sonde nazogastrice, dimensiunea 24 CH

+

33

Sonde nazogastrice dublu lumen 10 FR

+

34

Sonde nazogastrice dublu lumen 12 FR

+

35

Sonde nazogastrice dublu lumen 14 FR

+

36

Sonde nazogastrice dublu lumen 16 FR

+

37

Sonde nazogastrice dublu lumen 18 FR

+

38

Sonde Faucher 12 CH

+

39

Sonde Faucher 16 CH

+

40

Sonde Faucher 24 CH

+

41

Sonde Faucher 30 CH

+

42

Sonde alimentaţie, dimensiunea 4 CH

+

43

Sonde alimentaţie, dimensiunea 6 CH

+

44

Sonde alimentaţie, dimensiunea 10 CH

+

45

Sonde alimentaţie, dimensiunea 12 CH

+

46

Pungă colectoare de vărsătură

+

47

Prezervative urinare M

+

48

Prezervative urinare L

+

49

Prezervative urinare XL

+

50

Gel lubrifiant steril

+

51

Trusă pentru sondaj vezical

+

O

Altele

+

1

Cearşaf de unică folosinţă

+

2

Chilot absorbant de unică folosinţă pentru adult

+

3

Chilot absorbant de unică folosinţă pentru copil nr. 4

+

4

Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea S, M, L, XL, XXL

+

5

Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea M

+

6

Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea L

+

7

Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea XL

+

8

Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea XXL

+

9

Halat de unică folosinţă, dimensiunea L

+

10

Halat de unică folosinţă, dimensiunea M

+

11

Halat de unică folosinţă, dimensiunea S

+

12

Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, mărimea S

+

13

Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, mărimea M

+

14

Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, mărimea L

+

15

Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, mărimea XL

+

16

Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, mărimea XXL

+

17

Mască chirurgicală, nesterilă

+

18

Mască chirurgicală, sterilă

+

19

Bonete de unică folosinţă

+

20

Mănuşi de examinare S

+

21

Mănuşi de examinare M

+

22

Mănuşi de examinare L

+

23

Mănuşi de examinare XL

+

24

Mânuşi sterile (perechi) nr. 6

+

25

Mănuşi sterile (perechi) nr. 6,5

+

26

Mănuşi sterile (perechi) nr. 7

+

27

Mănuşi sterile (perechi) nr. 7,5

+

28

Mănuşi sterile (perechi) nr. 8

+

29

Mănuşi sterile (perechi) nr. 8,5

+

30

Tăviţă renală de unică folosinţă

+

31

Urinar de unică folosinţă - femei

+

32

Urinar de unică folosinţă - bărbaţi

+

33

Bazinet de unică folosinţă capacitate 1 I

+

34

Bazinet de unică folosinţă capacitate 31

+

35

Capac bazinet de unică folosinţă 1 I

+

36

Capac bazinet de unică folosinţă 31

+

37

Suport bazinet de unică folosinţă

+

38

Spatulă linguală de unică folosinţă

+

39

Saci menajeri mici

+

40

Saci menajeri mari

+

41

Saci pentru deşeuri periculoase

+

42

Saci pentru decedaţi

+

43

Saci pentru europubele

+

44

Cutii pentru incinerare 5 I

+

45

Cutii pentru incinerare 10 I

+

46

Cutii pentru incinerare 20 I

+

47

Recipient PVC obiecte înţepătoare-tăietoare tip auto

+

48

Recipient PVC obiecte înţepătoare-tăietoare

+

49

Burete pentru igienizarea pacientului

+

50

Test rapid de sarcină

+

51

Test rapid glicemie

+

Legendă: + Produse si servicii asigurate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţii centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013.
SECŢIUNEA IV: Medicamente

ii -1

Acenocumarolum

compr.

2 mg

+

1

Acetylcysteinum

sol.inj./inhal.nebuliz./instilaţie endotraheobron.

300 mg/3 ml

+

2

Acetylcysteinum

sol. inj.

300 mg/3 ml

+

3

Acetylcysteinum

sol. perf.

200 mg/ml

+

ii -2

Acidum acetylsalicylicum

compr.

100 mg

+

ii - 3

Acidum acetylsalicylicum

compr.

500 mg

+

ii - 4

Acidum acetylsalicylicum

compr. gastrorez.

100 mg

+

ii -6

Acidum ascorbicum

sol inj.

750 mg/5 ml

+

4

Acidum gadobenicum

sol. inj.

0,5 M

+

ii-7

Acidum gadopenteticum

sol. inj.

469,01 mg/ml

+

ii - 9

Acidum gadopenteticum

sol. inj.

500 micromol/ml

+

5

Acidum tiocticum (alfa-lipoicum)

conc. pt. sol. perf.

30 mg/ml

+

6

Acidum tiocticum (alfa-lipoicum)

sol. inj.

25 mg/ml

+

7

Acidum tiocticum (alfa-lipoicum)

sol. perf.

600 mg/50 ml

+

ii-10

Acidum valproicum + săruri

caps. elib. prel.

150 mg

+

ii-11

Acidum valproicum + săruri

caps. elib. prel.

300 mg

+

ii-12

Acidum valproicum + săruri

caps. moi gastrorez.

150 mg

+

ii-13

Acidum valproicum + săruri

caps. moi gastrorez.

300 mg

+

ii-14

Acidum valproicum + săruri

caps. moi gastrorez.

500 mg

+

ii-16

Acidum valproicum + săruri

compr. elib. prel.

300 mg

+

ii-17

Acidum valproicum + săruri

compr. elib. prel.

500 mg

+

ii-18

Acidum valproicum + săruri

compr. film. elib. modif.

300 mg

+

ii-19

Acidum valproicum + săruri

compr. film. elib. modif.

500 mg

+

ii-20

Acidum valproicum + săruri

compr. film. gastrorez.

150 mg

+

ii-21

Acidum valproicum + săruri

compr. film. gastrorez.

300 mg

+

ii-22

Acidum valproicum + săruri

compr. film. gastrorez.

600 mg

+

ii-15

Acidum valproicum + săruri

compr. gastrorez.

200 mg

+

ii-23

Acidum valproicum + săruri

minicompr. elib. prel.

1000 mg

+

ii-24

Acidum valproicum + săruri

minicompr. elib. prel.

500 mg

+

8

Alanil-glutamină

conc. pt. sol. perf.

200 mg/ml

+

ii-26

Albuminum humanum

sol. perf.

200 g/l

+

ii-28

Albuminum humanum

sol. perf.

250 g/l

+

ii-29

Albuminum humanum

sol. perf.

40 mg/ml

 

ii-30

Albuminum humanum

sol. perf.

50 g/l

 

ii-32

Alprazolamum

compr.

0,25 mg

 

ii-33

Alprazolamum

compr. elib. prel.

0,5 mg

 

ii-34

Alprostadilum

conc. pt. sol. perf.

20 g

 

ii-35

Alprostadilum

conc. pt. sol. perf.

500 g

 

ii-36

Alprostadilum

liof. pt. sol. perf.

20 g

*

9

Alteplasum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

50 mg

 

10

Amikacinum

sol. inj.

100 mg/2 ml

*

11

Amikacinum

sol. inj.

500 mg/2 ml

*

12

Aminoacizi 5% şi glucoza 12%

sol. perf.

5%/12%

 

13

Aminoacizi de uz hepatic 8%

sol. perf.

8%

 

ii-37

Aminophyllinum

caps.

100 mg

*

ii-38

Aminophyllinum

compr.

100 mg

 

14

Aminophyllinum

sol. inj.

24 mg/ml

*

15

Amiodaronum

conc. pt. sol. perf.

50 mg/ml

*

ii-39

Amlodipinum

caps.

5 mg

*

ii-40

Amlodipinum

compr.

5 mg

 

16

Amoxicillinum + acidum clavulanicum

pulb. pt. sol. inj./perf.

1,2 g

 

17

Amoxicillinum + acidum clavulanicum

pulb. pt. sol. perf.

2000 mg + 200 mg

*

19

Ampicillinum + sulbactam

pulb. pt. sol. inj./perf.

1000 mg/500 mg

 

18

Ampicillinum + sulbactam

pulb. pt. sol. inj. i.m./i.v.

1 g + 500 mg

*

20

Anidulafunginum

pulb. + solv. pt. conc. pt. sol. perf.

100 mg

*

21

Anidulafunginum

pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

100 mg

*

22

Antitrombină III

pulb. + solv. pt. sol. perf.

50 UI/ml

+

23

Argininum

sol. orală

1 g/5 ml

+

ii-41

Atorvastatinum

compr. film.

40 mg

+

ii-42

Atorvastatinum

compr. film.

80 mg

+

ii-43

Atorvastatinum

compr. mast.

40 mg

+

26

Atosibanum

conc. pt. sol. inj.

7,5 mg/ml

+

27

Atosibanum

sol inj.

7,5 mg/ml

+

28

Atracurium

sol. inj.

25 mg/2,5 ml

+

29

Atracurium

sol. inj.

50 mg/5 ml

+

30

Atropinum

sol. inj.

1 mg/ml

+

31

Aztreonam

pulb.+ solv. pt. sol. de inhalat prin nebulizator

 

+

32

Beclometasonum

sol. inhalat presurizata

250 g/doz

+

ii-44

Bisoprololum

compr.

10 mg

+

ii-45

Bisoprololum

compr. film.

10 mg

+

33

Bivalirudinum

pulb. pt. conc. pt. sol. inj./perf.

250 mg

+

ii-46

Bromazepamum

compr.

3 mg

+

35

Bromocriptinum

draj.

2,5 mg

+

ii-47

Bupivacainum

sol. inj.

0,25%

+

ii-48

Bupivacainum

sol. inj.

0,5%

+

ii-49

Bupivacainum

sol. inj.

2,5 mg/ml

+

ii-50

Bupivacainum

sol. inj.

5 mg/ml

+

ii-51

Butylscopolammonii bromidum

compr.

10 mg

+

ii-52

Butylscopolammonii bromidum

draj.

10 mg

+

ii-53

Butylscopolammonii bromidum

sol. inj.

10 mg/ml

+

ii-54

Butylscopolammonii bromidum

sol. inj.

20 mg/ml

+

37

Cafeinum citrat

sol. perf./sol. orală

20 mg/ml

+

ii-56

Calcii gluconas

sol. inj.

 

+

ii-55

Calcii gluconas

sol. inj.

94 mg/ml

+

ii-57

Captoprilum

compr.

25 mg

+

ii-58

Captoprilum

compr.

50 mg

+

ii-59

Carbamazepinum

compr.

200 mg

+

ii-60

Carbamazepinum

compr. film. elib. prel.

200 mg

+

38

Carbazochromi salicylas

sol. inj.

0,3 mg/ml

+

ii-61

Carvedilolum

compr.

12,5 mg

+

ii-62

Carvedilolum

compr.

6,25 mg

+

ii-63

Carvedilolum

compr, film.

12,5 mg

+

ii-64

Carvedilolum

compr. film.

6,25 mg

+

39

Caspofunginum

pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

50 mg

+

40

Caspofunginum

pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

70 mg

+

41

Cefepimum

pulb. pt. sol. inj. sau perf.

1 g

+

ii-68

Cefoperazonum

pulb. pt. sol. inj./perf. i.m./i.v.

1 g

+

ii-67

Cefoperazonum

pulb. pt. sol. inj./perf. i,m./i.v.

2 g

+

ii-65

Cefoperazonum

pulb. pt. sol. inj.

1 g

+

II-66

Cefoperazonum

pulb. pt. sol. inj.

2 g

+

42

Cefpiromum

pulb. pt. sol. inj./perf.

2 g

+

43

Ceftarolinum fosmil

pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

600 mg

+

44

Ceftazidimum

pulb. pt. sol. inj./perf.

2 g

+

II-74

Ceftriaxonum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

1 g

+

II-70

Ceftriaxonum

pulb. pt. sol. inj./perf.

1000 mg

+

II-71

Ceftriaxonum

pulb. pt. sol. inj./perf.

1 g

+

II-72

Ceftriaxonum

pulb. pt. sol. inj./perf.

2 g

+

II-69

Ceftriaxonum

pulb. pt. sol. inj.

1 g

+

II-73

Ceftriaxonum

pulb. pt. sol. perf.

2 g

+

II-80

Cefuroximum

pulb. pt. sol./susp. inj. i.v./i.m.

750 mg

+

II-77

Cefuroximum

pulb. pt. sol. inj./perf.

1,5 g

+

II-78

Cefuroximum

pulb. pt. sol. inj./perf.

750 mg

+

II-75

Cefuroximum

pulb. pt. sol. inj.

750 mg

+

II-76

Cefuroximum

pulb. pt. sol. inj. i.v./perf.

1,5 g

+

II-79

Cefuroximum

pulb. pt. sol. perf. i.v.

1,5 g

+

II-81

Cefuroximum

pulb. pt. susp. (i.m)/sol. inj. (i m., i.v.)

1,5 g

+

II-82

Cefuroximum

pulb. pt. susp. (i.m)/sol. inj. (i m., i.v.)

750 mg

+

II-83

Cefuroximum

pulb. pt. susp. inj. sau sol. inj. i.m./i.v.

750 mg

+

II-84

Ciprofloxacinum

conc. pt. sol. perf.

100 mg/10 ml

+

II-87

Ciprofloxacinum

sol. perf.

2 mg/ml

+

46

Cisatracurium

sol. inj./perf.

2 mg/ml

+

47

Clarithromycinum

liof. pt. sol. perf.

500 mg

+

II-95

Clindamycinum

sol. inj./perf.

150 mg/ml

+

II-96

Clonidinum

compr.

0,15 mg

+

II-98

Clopidogrelum

compr. film.

75 mg

+

II-97

Clopidogrelum

compr

75 mg

+

48

Clorhidrat de articaină + clorhidrat de epinefrină

sol. inj.

 

+

49

Colistinum

pulb. pt. sol. inj./perf.

1000000 UI

+

II-99

Combinaţii (addameln) (concentrat perfuzabil de oligoelemente)

conc. pt, sol. perf.

 

+

II-103

Combinaţii (aminoacizi)

sol. perf.

100 g/l

+

II-104

Combinaţii (aminoacizi)

sol. perf.

50 g/l

+

51

Combinaţii (budesonidum + formoterolum)

pulb. de inhalat

160 micrograme/4,5 micrograme/inhalaţie

+

52

Combinaţii (carbonat de calciu, carbonat de magneziu, trisilicat de magneziu)

compr. mast.

 

+

53

Combinaţii (cefoperazonum + sulbactamum)

pulb. pt. sol. inj.

 

+

54

Combinaţii (cefoperazonum + sulbactamum)

pulb. pt. sol. inj./perf.

1000 mg/1000 mg

+

55

Combinaţii (cernevit) (soluţie cu vitamine pentru nutriţie parenterală)

liof. pt. sol. inj./perf.

 

+

56

Combinaţii (clorhidrat de oxitetraciclină, hidrocortizon)

spray cut. - susp.

 

+

57

Combinaţii (extract uscat de valeriană, fenobarbital)

compr.

 

+

58

Combinaţii (factori de coagulare)

pulb. + solv. pt. sol. inj.

500 UI

+

50

Combinaţii (fibrinogen uman + trombină umană)

sol. pt. hemostază locală

 

+

59

Combinaţii (hepathrombin 500 UI/g) (cu heparină)

gel

500 UI/g

+

60

Combinaţii (hepathrombin 500 UI/g) (cu heparină)

unguent

500 UI/g

+

II-105

Combinaţii (hidroxid de aluminiu + hidroxid de magneziu)

compr. mast.

 

+

II-107

Combinaţii (kabiven) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoza, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

II-106

Combinaţii (kabiven peripheral) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă periferică)

emulsie perf.

 

+

69

Combinaţii (lipide)

emulsie perf.

20%

+

61

Combinaţii (metamizol, clorhidrat de pitofenonă, bromometilat de fenpipramidă)

compr.

 

+

62

Combinaţii (metamizol, clorhidrat de pitofenonă, bromometilat de fenpipramidă)

sol. inj.

 

+

II-108

Combinaţii (vitamine grup B)

sol. inj.

 

+

II-109

Combinaţii (neodolpasse) (soluţie perfuzabilă de diclofenac şi orfenadrină)

sol. perf.

 

+

II-111

Combinaţii (nutriflex lipid peri) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm, pe venă periferică)

emulsie perf.

 

+

II-110

Combinaţii (nutriflex lipid plus) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

II-112

Combinaţii (nutriflex omega plus) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

II-113

Combinaţii (nutriflex omega special) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

II-114

Combinaţii (oliclinomel N4-550E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

II-115

Combinaţii (oliclinomel N6-900E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

II-116

Combinaţii (oliclinomel N7-1000E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

II-117

Combinaţii (olimel N5E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

II-118

Combinaţii (olimel N7) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

II-119

Combinaţii (olimel N7E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

II-120

Combinaţii (olimel N9) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

II-121

Combinaţii (olimel N9E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

II-122

Combinaţii (omegaven) (emulsie lipidică, ulei de peşte, glicerol şi fosfatide)

emulsie perf.

 

+

II-123

Combinaţii (periolimel N4E) (aminoacizi, emulsie lipidică, glucoză şi electroliţi, cu adm. pe venă centrală)

emulsie perf.

 

+

II-124

Combinaţii (rehydron) (săruri de rehidratare)

pulb. pt. sol. orală

 

+

64

Combinaţii (smofkabiven central) [soluţie alimentaţie parenterală complexă (aminoacizi, taurină, emulsie lipidică ulei soia/ulei măsline/trigliceride cu lanţ mediu/ulei peşte, glucoză, electroliţi)]

emulsie perf.

 

+

63

Combinaţii (smofkabiven central fără electroliţi) [soluţie alimentaţie parenterală complexă (aminoacizi 10%, taurină, emulsie lipidică ulei soia/ulei măsline/trigliceride cu lanţ mediu/ulei peşte, glucoză)]

emulsie perf.

 

+

65

Combinaţii (smofkabiven peripheral) [soluţie alimentaţie parenterală complexă (aminoacizi, taurină, emulsie lipidică ulei soia/ulei măsline/trigliceride cu lanţ mediu/ulei peşte, glucoză, electroliţi)]

emulsie perf.

 

+

II-134

Combinaţii (soluţie Ringer)

sol. perf.

 

+

II-132

Combinaţii (soluţie Ringer lactat)

sol. perf.

 

+

66

Combinaţii [sulfat de atropină, ergoton (alcaloizi totali din corn de secară), clorhidrat de propranolol, amobarbital sodic]

compr. film.

 

+

II-135

Combinaţii (tracutil) (concentrat perfuzabil de oligoeiemente)

conc. pt. sol. perf.

 

+

67

Combinaţii (vitalipid N adult) (concentrat de emulsie perfuzabilă cu un conţinut de vitamine liposolubile, utilizat ca supliment în nutriţia parenterală, la sugari şi copii cu vârsta peste 11 ani)

conc. pt. emulsie perf.

 

+

68

Combinaţii (vitalipid N infant) (concentrat de emulsie perfuzabilă cu un conţinut de vitamine liposolubile, utilizat ca supliment în nutriţia parenterală, la sugari şi copii cu vârsta până la 11 ani)

conc. pt. emulsie perf.

 

+

70

Complex de fier (III) izomaltozat

sol. inj./perf.

100 mg/ml

+

71

Complex de hidroxid de fier (III) sucroză

sol. inj./perf.

20 mg/ml

+

72

Cyanocobalaminum

sol. inj.

1000 g/ml

+

74

Dalteparinum

sol. inj.

 

+

76

Daptomycinum

pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

500 mg

+

77

Desfluranum

lichid volatil pt. inhalat

100%

+

II-141

Desloratadinum

compr.

5 mg

+

II-142

Desloratadinum

compr. film.

5 mg

+

II-143

Desloratadinum

compr. orodispersabile

5 mg

+

II-144

Desloratadinum

liof. oral

5 mg

+

II-145

Desloratadinum

sirop

0,5 mg/ml

+

II-146

Desloratadinum

sol. orală

0,5 mg/ml

+

II-147

Desmopressinum

compr.

0,2 mg

+

78

Desmopressinum

liof. oral

120 g

+

79

Desmopressinum

liof. oral

240 g

+

80

Desmopressinum

liof. oral

60 g

+

II-148

Dexamethasonum

sol. inj.

4 mg/ml

+

81

Dexketoprofenum

sol. inj./conc. pt. sol. perf.

50 mg/2 ml

+

82

Dexmedetomidinum

conc. pt. sol. perf.

100 micrograme/ml

+

83

Dexpanthenolum

gel oft.

5%

+

84

Dexpanthenolum

spumă cut.

46,30 mg/g

+

II-151

Dextranum

sol. perf.

 

+

II-152

Diazepamum

compr.

10 mg

+

85

Diazepamum

sol. inj.

10 mg/2 ml

+

86

Diazepamum

sol. rectală

10 mg/2,5 ml

+

87

Diazepamum

sol. rectală

5 mg/2,5 ml

+

II-155

Diclofenacum

sol. inj./perf.

25 mg/ml

+

II-153

Diclofenacum

sol. inj.

25 mg/ml

+

88

Digoxinum

compr.

0,25 mg

+

II-156

Digoxinurn

sol. inj.

0,25 mg/ml

+

89

Diosmectita

pulb. pt. susp. orală

3 g/plic

+

II-158

Diverse (apă pentru preparate injectabile)

solv. pt. uz parent.

 

+

90

Diverse (curosurf 120 mg) (surfactant pulmonar)

susp. intratraheală

120 mg

+

91

Diverse (curosurf 240 mg) (surfactant pulmonar)

susp. intratraheală

240 mg

+

92

Diverse (dentocalmin) (soluţie cu lidocaină, levomentol şi fenol)

sol. dent.

 

+

93

Dobutaminum

conc. pt. sol. perf.

12,5 mg/ml

+

94

Dobutaminum

sol. perf.

250 mg

+

II-161

Dopaminum

conc. pt. sol. perf.

200 mg/10 ml

+

II-162

Dopaminum

conc. pt. sol. perf.

5 mg/ml

+

95

Doripenemum

pulb. pt. sol. perf.

500 mg

+

II-163

Drotaverinum

caps.

40 mg

+

II-164

Drotaverinum

compr.

40 mg

+

96

Drotaverinum

sol. inj.

40 mg/2 ml

+

97

Enalaprilum

sol. inj./perf.

1,25 mg/ml

+

98

Enoxaparinum

sol. inj.

 

+

II-165

Ephedrini hydrochloridum

sol. inj.

50 mg/ml

+

101

Epinephrinum

sol. inj.

1 mg/ml

+

II-166

Epoetinum

sol. inj. în seringă preumplută

 

+

102

Eptacog alfa activatum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

120 kUI

+

103

Eptacog alfa activatum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

240 kUI

+

104

Eptacog alfa activatum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

100 kUI

+

105

Eptacog alfa activatum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

250 kUI

+

106

Eptacog alfa activatum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

50 kUI

+

107

Eptacog alfa activatum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

60 kUI

+

108

Ergometrinum

sol. inj.

0,2 mg/ml

+

109

Ertapenemum

pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

1 g

+

II-180

Esomeprazolum

pulb. pt. sol. perf./inj.

40 mg

+

110

Etamsylatum

sol. inj.

250 mg/2 ml

+

111

Etomidatum

emulsie inj.

2 mg/ml

+

II-184

Factor VIII de coagulare

pulb. + solv. sol. perf.

500 UI

+

II-185

Factor VIII de coagulare

pulb. + solv. pt. sol. inj.

100 UI/ml

+

II-186

Factor VIII de coagulare

pulb. + solv. pt. sol. inj.

50 UI/ml

+

II-187

Factor VIII de coagulare

pulb. + solv. pt. sol. inj.

1000 UI

+

II-188

Factor VIII de coagulare

pulb. + solv. pt. sol. inj.

250 UI

+

II-189

Factor VIII de coagulare

pulb. + solv. pt. sol. inj.

500 UI

+

II-191

Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand

pulb. + solv. pt. sol. inj.

1000 UI

+

II-192

Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand

pulb. + solv. pt. sol. inj.

250 UI

+

II-193

Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand

pulb. + solv. pt. sol. inj.

500 UI

+

II-190

Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand

pulb. şi solv. pt. sol. inj./perf.

 

+

II-198

Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand

pulb. + solv. pt. sol. inj./perf.

 

+

II-196

Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand

pulb. + solv. pt. sol. inj.

450 UI/400 UI

+

II-197

Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand

pulb. + solv. pt. sol. inj.

900 UI/800 UI

+

II-194

Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand

pulb. + solv. pt. sol. inj.

1000 UI FVIII/1000 UI Fvw

+

II-195

Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand

pulb. + solv. pt. sol. inj.

500 UI FVIII/500 UI Fvw

+

II-199

Famotidinum

compr. film.

20 mg

+

II-200

Famotidinum

compr. film.

40 mg

+

114

Famotidinum

pulb+solv. pt. sol. inj./perf.

20 mg

+

II-202

Fentanylum

sol. inj.

50 micrograme/ml

+

115

Fibrinogen uman

pulb. pt. sol. inj./perf.

1 g

+

II-203

Fluconazolum

sol. perf.

2 mg/ml

+

117

Flumazenilum

sol. inj./conc. pt. sol. perf.

0,1 mg/ml

+

116

Flumazenilum

sol. inj.

0,1 mg/ml

+

118

Fluoresceinum sodium

sol. inj. i.v.

10%

+

125

Fluticasonurn furoatum

spray nazal susp.

27,5 g/puf

+

126

Fluticasonum propionat

spray nazal susp.

0,05 g/100 g

+

127

Fluticasonurn propionat

susp. inhal. presurizată

125 g/doz

+

128

Fluticasonum propionat

susp. in hal. presurizată

250 g/doz

+

129

Fluticasonum propionat

susp. inhal. presurizată

50 g/doz

+

130

Fluticasonum propionat

susp. inhal. prin nebulizator

0,5 mg/2 ml

+

131

Fluticasonum propionat

susp. inhal. prin nebulizator

2 mg/2 ml

+

121

Fluticasonum

pulb. inhal.

100 micrograme

+

122

Fluticasonum

pulb. inhal.

250 micrograme

+

123

Fluticasonum

pulb. inhal.

500 micrograme

+

132

Fondaparinux sodium

sol. inj. în seringă preumplută

 

+

134

Fortrans combinaţii (pulbere cu macrogol, sulfat de sodiu, hidrogenocarbonat de sodiu, clorură de sodiu, clorură de potasiu)

pulb. pt. sol. orală

 

+

II-204

Furazolidonum

compr.

100 mg

+

135

Furosemidum

sol. inj.

20 mg/2 ml

+

II-205

Gabapentinum

caps.

100 mg

+

136

Gelatină succinilată

sol. perf.

40 mg/ml

+

II-206

Gentamicinum

sol. inj.

40 mg/ml

+

II-208

Gentamicinum

sol. parent.

40 mg/ml

+

II-210

Glucosum

sol. inj.

3,3 g/10 ml

+

II-211

Glucosum

sol. perf.

5%

+

II-212

Glucosum

sol. perf.

10%

+

138

Glycerofosfatum

conc. pt. sol. perf.

216 mg/ml

+

139

Glycerolum

supoz.

2100 mg

+

II-213

Haloperidolum

picături orale - sol.

2 mg/ml

 

140

Haloperidolum

sol. inj.

50 mg/ml

 

141

Haloperidolum

sol. inj.

5 mg/ml

 

II-214

Heparinum

sol. inj.

5000 UI/ml

 

142

Hidrolizat de proteină din creier de porcină

sol. inj./conc. pt. sol. perf.

215,2 mg/ml

 

II-215

Hydrocortisonum

liof. pt. sol. inj.

100 mg

 

II-216

Hydrocortisonum

pulb. + solv. pt. sol. inj./perf.

100 mg

 

II-217

Hydrocortisonum

pulb. + solv. pt. sol. inj./perf.

500 mg

*

II-218

Hydrocortisonum

sol. inj. i.v.

25 mg/5 ml

*

II-221

Hydroxyethyl - amidon

sol. perf.

100 g/l

*

II-223

Hydroxyethyl - amidon

sol. perf.

60 g/l

*

143

Iloprostum

sol. de inhalat prin nebuliz.

10 g/ml

*

II-225

Imipenemum + Cilastatinum

pulb. pt. sol. inj.

500 mg/500 mg

*

II-226

Imipenemum + Cilastatinum

pulb. pt. sol. perf.

500 mg/500 mg

*

II-227

Imipenemum + Cilastatinum

pulb. pt. susp. perf.

500 mg/500 mg

*

146

Imunoglobulină anti-D

sol. inj.

300 g

*

145

Imunoglobulină anti-D

sol. inj.

625 UI/ml

*

144

Imunoglobulină anti-D

sol inj. în seringă preumplută

300 micrograme/2 ml

*

II-228

Imunoglobulină normală pt. adm, intravasculară

pulb.+solv. pt. sol. perf.

5%

*

II-229

Imunoglobulină normală pt. adm, intravasculară

sol. perf.

5%

*

II-230

Imunoglobulină normală pt. adm, intravasculară

sol. perf.

100 mg/ml

*

II-231

Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară

sol. perf.

10 g/200 ml

 

II-232

Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară

sol. perf.

1 g/20 ml

+

II-233

Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară

sol. perf.

2,5 g/50 ml

+

II-234

Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară

sol. perf.

50 mg/ml

+

II-235

Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară

sol. perf.

5 g/100 ml

+

II-237

Imunoglobulină umană normală

sol. perf.

50 g/l

+

II-236

Imunoglobulină umană normală

sol inj.

165 mg/ml

+

II-238

Insuline umane

sol. inj.

100 UI/ml

+

II-239

Insuline umane

sol. inj. în cartuş

100 UI/ml

+

II-240

Insuline umane

sol. inj. în flacon

100 UI/ml

+

II-241

Insuline umane

sol. inj. în stilou injector preumplut

100 UI/ml

+

147

Iohexolum

sol. inj.

240 mg l/ml

+

148

Iohexolum

sol. inj.

300 mg l/ml

+

149

Iohexolum

sol. inj.

350 mg l/ml

+

150

Iomeprolum

sol. inj.

714,4 mg/ml

+

151

Ioversolum

sol. inj./perf.

741 mg/ml

+

II-242

Isofluranum

lichid pt. vapori de inhal.

100%

+

II-244

Isofluranum

lichid volatil pt. inhalat

100%

+

II-245

Kalii chloridum

conc. pt. sol. perf.

149 mg/ml

+

II-246

Kalii chloridum

conc. pt. sol. perf.

150 mg/ml

+

II-247

Kalii chloridum

conc. pt. sol. perf.

74,56 mg/ml

+

II-248

Ketamirium

sol. inj.

50 mg/10 ml

+

II-249

Ketaminum

sol. inj.

50 mg/ml

+

II-250

Ketoprofenum

caps. elib. prel.

100 mg

+

II-251

Ketoprofenum

compr, film.

100 mg

+

II-252

Ketoprofenum

liof. + solv, pt. sol. inj.

100 mg

+

II-254

Ketoprofenum

sol. inj./conc. sol. perf.

100 mg/2 ml

+

II-253

Ketoprofenum

sol. inj.

100 mg/2 ml

+

II-255

Ketorolacum tromethamin

compr. fim.

10 mg

+

II-256

Ketorolacum tromethamin

sol. inj.

30 mg/ml

+

II-257

Lactulosum

gel oral

650 mg/ml

+

II-258

Lactulosum

lichid oral

66,7%

+

II-259

Lactulosum

sirop

65%

+

II-260

Lactulosum

sirop

650 mg/ml

+

II-261

Lactulosum

sol. orală

10 g/15 ml

+

II-262

Lactulosum

sol. orală

660 mg/ml

+

II-263

Lactulosum

sol. orală

667 mg/ml

+

II-264

Lactulosum

sol. orală

670 mg/ml

+

152

Levetiracetamum

conc. pt. sol. perf.

100 mg/ml

+

153

Levobupivacainum

sol. inj.

5 mg/ml

+

II-265

Levocetirizinum

compr. film.

5 mg

+

II-267

Levocetirizinum

pic. orale, sol.

5 mg/ml

+

II-268

Levocetirizinum

sol. orală

0,5 mg/ml

+

II-271

Levofloxacinum

sol. perf.

5 mg/ml

+

154

Levosimendanum

conc. pt. sol. perf.

2,5 mg/ml

+

155

Lidocainum

emplastru medicamentos

5%

+

II-276

Lidocainum

sol. inj.

10 mg/ml

+

II-278

Lidocainum

sol. inj.

80 mg/2 ml

+

II-272

Lidocainum

sol inj.

20 mg/ml

+

II-279

Lidocainum

spray - sol.

10%

+

156

Linezolidum

sol. perf.

2 mg/ml

+

II-280

Loperamidum

caps.

2 mg

+

II-281

Loperamidum

compr.

2 mg

+

II-282

Loratadinum

compr.

10 mg

+

II-283

Loratadinum

sirop

1 mg/ml

+

II-285

Loratadinum

susp. orală

5 mg/5 ml

+

II-286

Magnesii sulfas

sol inj.

204,7 mg/ml

+

II-287

Magnesii sulfas

sol inj.

409,5 mg/ml

+

II-289

Mannitolum

sol. perf.

200 mg/ml

+

159

Medazepamum

compr.

10 mg

+

II-295

Meropenemum

pulb. pt. sol. inj./perf.

1 g

+

II-292

Meropenemum

pulb. pt. sol. inj. i.v./perf.

1 g

+

II-293

Meropenemum

pulb. pt. sol. inj. i.v./perf.

500 mg

+

II-296

Metamizolum natrium

compr.

500 mg

+

162

Metamizolum natrium

sol. inj.

1 g/2 ml

+

II-297

Metamizolum natrium

supoz.

300 mg

+

163

Methylprednisolonum

liof. + solv. pt. sol. inj.

500 mg/7,8 ml

+

164

Methylprednisolonum

liof. pt. sol. inj.

125 mg

+

165

Methylprednisolonum

liof. pt. sol. inj.

500 mg

+

166

Methylprednisolonum

liof. şi solv. pt. sol. inj

125 mg/2 ml

+

167

Methylprednisolonum

liof. şi solv. pt. sol. inj

250 mg/4 ml

+

168

Methylprednisolonum

liof. şi solv. pt. sol. inj

40 mg/1 ml

+

169

Methylprednisolonum

pulb. + solv. pt. sol. inj./perf.

125 mg

+

170

Methylprednisolonum

pulb. + solv. pt. sol. inj./perf.

500 mg

+

II-305

Metoclopramidum

compr.

10 mg

+

171

Metoclopramidum

sol. inj.

5 mg/ml

+

II-306

Metoprololum

compr.

50 mg

+

II-307

Metoprololum

compr. elib. prel.

50 mg

+

172

Metoprololum

sol. inj.

5 mg/5 ml

+

II-310

Metronidazolum

sol. perf.

5 mg/ml

+

173

Micafunginum

pulb. pt. sol. perf.

100 mg

+

174

Micafunginum

pulb. pt. sol. perf.

50 mg

+

175

Midazolamum

sol. inj.

1 mg/ml

+

176

Mivacurium

sol. inj./perf.

10 mg/5 ml

+

178

Morphynum

sol. inj.

20 mg/ml

+

179

Moxifloxacinum

sol. perf.

400 mg/250 ml

+

180

Nadroparinum

sol. inj.

 

+

II-311

Naloxonum

sol. inj.

0,4 mg/ml

+

182

Naltrexonum

compr. film.

50 mg

+

II-312

Naproxenum

compr.

200 mg

+

II-313

Naproxenum

compr. film.

200 mg

+

II-314

Naproxenum

compr. film.

275 mg

+

II-315

Natrii Chloridum

conc. pt. sol. perf.

5,85%

+

II-318

Natrii Chloridum

solv. pt. uz parent.

9 mg/ml

+

II-319

Natrii hydrogeni carbonas

sol. perf.

8,4%

+

183

Nefopamum

sol. inj.

20 mg/2 ml

+

184

Neostigmini metilsulfas

sol. inj.

0,5 mg/ml

+

II-320

Nimesulidum

gran. pt. susp. orală

100 mg/plic

+

185

Nimodipinum

compr.

30 mg

+

186

Nimodipinum

compr. film.

30 mg

+

187

Nimodipinum

sol. perf.

10 mg/50 ml

+

II-321

Nitroglycerinum

compr. elib. prel.

2,6 mg

+

II-322

Nitroglycerinum

compr. subling.

0,5 mg

+

II-323

Nitroglycerinum

sist. terap. transderm.

25 mg

+

188

Noradrenalinum

conc. pt. sol. perf.

0,2%

+

189

Obidoximi chloridum

sol. inj.

250 mg/ml

+

190

Octreotidum

pulb. + solv. pt. susp. inj. (i.m.) cu elib. prelung.

20 mg

+

191

Octreotidum

pulb. + solv. pt. susp. inj. (i.m.) cu elib. prelung.

10 mg

+

192

Octreotidum

pulb. + solv. pt. susp. inj. (i.m.) cu elib. prelung.

30 mg

+

196

Octreotidum

sol. inj.

0,1 mg/ml

+

193

Octreotidum

sol inj.

100 micrograme/ml

+

194

Octreotidum

sol inj.

500 micrograme/ml

+

195

Octreotidum

sol inj.

50 micrograme/ml

+

II-324

Omeprazolum

compr. gastrorez.

20 mg

+

II-326

Omeprazolum

pulb. pt. sol. perf.

40 mg

+

II-328

Ondansetronum

sol. inj./perf.

2 mg/ml

+

II-327

Ondansetronum

sol. inj.

2 mg/ml

+

197

Oxybuprocaini hydrochloridum

pic. oft. - sol.

 

+

198

Oxytocinum

sol. inj.

5 UI/ml

+

199

Pancuronii bromidum

sol. inj.

2 mg/ml

+

II-330

Pantoprazolum

pulb. pt. sol. inj./perf.

40 mg

+

II-329

Pantoprazolum

pulb. pt. sol. inj.

40 mg

+

II-331

Paracetamolum

compr.

500 mg

+

II-332

Paracetamolum

compr. ef.

500 mg

+

II-333

Paracetamolum

compr. film.

500 mg

+

II-334

Paracetamolum

compr. orodispersabile

500 mg

+

II-335

Paracetamolum

sol. perf.

10 mg/ml

+

201

Parecoxibum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

20 mg

+

202

Parecoxibum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

40 mg

+

203

Parecoxibum

pulb. pt. sol. inj.

20 mg

+

204

Parecoxibum

pulb. pt. sol. inj.

40 mg

+

205

Pentazocinum

sol. inj.

30 mg/ml

+

206

Pentoxifyllinum

conc pt. sol. perf.

100 mg/5 ml

+

207

Pethidinum

sol. inj.

50 mg/ml

+

208

Phenobarbitalum

sol. inj.

10%

+

II-337

Phenytoinum

sol. inj.

50 mg/ml

+

209

Phytomenadionum

sol. inj.

10 mg/ml

+

210

Pilocarpinum

pic. oft., sol.

10 mg/ml

+

211

Pilocarpinum

pic. oft., sol.

20 mg/ml

+

II-338

Piperacillinum + Tazobactamum

pulb. pt. sol. inj./perf.

4 g/0,5 g

+

212

Piracetamum

sol. inj.

1 g/5 ml

+

213

Polgelinum

sol. perf.

3,5%

+

II-341

Povidonum lodinatum

sol. cut.

100 mg/ml

+

II-342

Povidonum lodinatum

sol. cut.

75 mg/ml

+

214

Povidonum lodinatum

unguent

100 mg/g

+

II-343

Prednisonum

compr.

5 mg

+

215

Pregabalinum

caps.

50 mg

+

216

Propafenonum

sol. inj.

70 mg/20 ml

+

II-345

Propofolum

emulsie inj./perf.

10 mg/ml

+

II-346

Propofolum

emulsie inj./perf.

20 mg/ml

+

217

Pyridostigmini bromidum

draj.

60 mg

+

218

Pyridoxinum

sol. inj.

250 mg/5 ml

+

219

Pyridoxinum

sol. inj.

50 mg/2 ml

+

II-349

Ranitidinum

compr.

150 mg

+

II-350

Ranitidinum

compr. ef.

150 mg

+

II-351

Ranitidinum

compr. film.

150 mg

*

II-353

Ranitidinum

sol. inj./perf.

25 mg/ml

 

II-352

Ranitidinum

sol. inj.

25 mg/ml

*

II-354

Remifentanilum

pulb. pt. conc. pt. sol. inj./perf.

1 mg

 

220

Reteplasum

pulb.+ solv. pt. sol. inj.

10 U

*

221

Reviparinum

sol. inj.

 

*

223

Rifaximinum

compr. film.

200 mg

 

225

Rocuronium bromide

sol. inj./perf.

10 mg/ml

*

224

Rocuronium bromide

sol. inj.

10 mg/ml

*

II-355

Ropivacainum

sol. inj.

10 mg/ml

 

II-356

Ropivacainum

sol. inj.

2 mg/ml

*

II-357

Salbutamolum

pulb. de inhal.

100 g/doz

*

226

Salbutamolum

sol. inj.

0,5 mg/ml

 

II-359

Salbutamolum

susp. inhal. presurizată

100 micrograme/doză

*

II-361

Sevofluranum

lichid pt. vapori de inhal.

100%

*

II-363

Simethiconum

pic. orale, emulsie

100 mg/ml

*

II-364

Simethiconum

pic. orale, emulsie

40 mg/ml

*

II-365

Simethiconum

susp. orală

  

II-366

Simvastatinum

compr. film.

20 mg

*

227

Combinaţii (soluţie de aminoacizi cu taurină)

sol. perf.

10%

 

228

Combinaţii (soluţie de aminoacizi cu taurină)

sol. perf.

5%

*

229

Streptokinasum

liof. pt. sol. inj./perf.

1500000 UI

*

230

Sufentanilum citratum

sol. inj.

5 g/ml

 

231

Sufentanilum citratum

sol. inj.

50 g/ml

*

232

Sugammadexum

sol. inj.

100 mg/ml

*

II-368

Sulfadiazinum

cremă

10 mg/g

+

233

Sulfamethoxazolum + trimethoprimum

sol. perf.

400 mg/80 mg

+

234

Suxamethonii chloridum

sol. inj.

0,1 g/5 ml

+

236

Teicoplaninum

pulb.+ solv. pt. sol. inj.

400 mg

+

II-369

Telmisartanum

compr.

40 mg

+

II-370

Telmisartanum

compr. film.

40 mg

+

237

Tenecteplazum

pulb.+ solv. pt. sol. inj.

5 mg/ml (1000 u/ml)

+

238

Terlipressinum

liof.+ solv. pt. sol. inj.

1 mg

+

239

Thiaminum

sol. inj.

100 mg/2 ml

+

240

Thiopentalum

pulb. pt. sol. inj.

1 g

+

241

Thiopentalum

pulb. pt. sol. inj.

500 mg

+

242

Tigecyclinum

pulb. pt. sol. perf.

50 mg

+

243

Tinzaparinum

sol. inj.

 

+

246

Tolperisonum

compr. film.

50 mg

+

247

Tolperisonum

draj.

50 mg

+

248

Tolvaptan

compr.

15 mg

+

249

Tolvaptan

compr.

30 mg

+

II-371

Tramadolum

caps.

50 mg

+

II-372

Tramadolum

compr.

50 mg

+

II-373

Tramadolum

compr. film.

50 mg

+

II-374

Tramadolum

compr. orodispersabile

50 mg

+

II-375

Tramadolum

sol. inj.

100 mg

+

II-377

Tramadolum

sol. inj.

50 mg/ml

+

II-378

Trimebutinum

compr.

100 mg

+

II-379

Trimebutinum

compr. film.

100 mg

+

II-380

Trimebutinum

compr. film. elib. prel.

300 mg

+

II-381

Trimebutinum

gran. pt. susp. orală

24 mg/5 ml

+

250

Urapidilum

conc. pt. sol. perf,

100 mg

+

253

Urapidilum

sol. inj.

25 mg/5 ml

+

254

Urapidilum

sol. inj.

50 mg/10 ml

+

255

Vaccin tetanic adsorbit

susp. inj. în seringă preumplută sau fiolă

 

+

II-382

Vancomycinum

liof. pt. sol. perf./inj.

500 mg

+

II-390

Vancomycinum

pulb. liof. pt. sof. perf./inj

1 g

+

II-383

Vancomycinum

pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

1000 mg

+

II-384

Vancomycinum

pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

500 mg

+

II-385

Vancomycinum

pulb. pt. sol. perf.

1000 mg

+

II-386

Vancomycinum

pulb. pt. sol. perf.

1 g

+

II-387

Vancomycinum

pulb. pt. sol. perf.

500 mg

+

257

Vecuronium

pulb. pt. sol. inj./perf.

10 mg

+

256

Vecuronium

pulb. pt. sol. inj./perf.

4 mg

+

A_MS_1:1

Isoniazidunm

compr.

100 mg

***+

A_MS_1:2

Isoniazidum

compr.

300 mg

***+

A_MS_1:4

Rifampicinum

caps.

150 mg

**+

A_MS_1:5

Rifampicinum

caps.

300 mg

**+

A_MS_1:6

Combinaţii (Rifampicinum + Isoniazidum)

caps.

300 mg + 150 mg

***+

A_MS_1:7

Ethambutolum

compr. film./caps.

250 mg

***+

A_MS_1:8

Ethambutolum

compr. film./caps.

400 mg

***+

A_MS_1:9

Pyrazinamidum

compr.

500 mg

***+

A_MS_1:10

Streptomycinum

pulb. pt. sol. inj.

1 g

**+

A_MS_1:11

Kanamycinum

pulb. pt. sol. inj.

1 g

**

A_MS_1:12

Cicloserinum

caps.

250 mg

**

A_MS_1:14

Ofloxacinum

compr. film.

400 mg

+

A_MS_1:15

Clarithromycinum

compr. film.

500 mg

**

A_MS_1:15

Clarithromycinum

compr. cu elib. prel.

500 mg

**

A_MS_1:16

Moxifloxacinum

compr. film.

400 mg

**

A_MS_1:18

Pyridoxinum

compr.

250 mg

**

A_MS_2:1

Amikacinum

sol. inj.

1 g

**

A_MS_2:2

Protionamidum

compr. film.

250 mg

**

A_MS_2:3

Levofloxacinum

compr. film.

250 mg

+

A_MS_2:4

Levofloxacinum

compr. film.

500 mg

+

A_MS_2:5

Capreomycinum

sol. inj.

1 g

***+

A_MS_2:7

Linezolidum

compr. film.

600 mg

+

A_MS_2:7

Linezolidum

compr. film.

600 mg

 

A_HIV

Tipranavirum

caps. moi

250 mg

****+

A_HIV

Maravirocum

compr. film.

150 mg

****+

A_HIV

Maravirocum

compr. film.

300 mg

****+

A_HIV

Lamivudinum + Zidovudinum

compr. film.

150 mg/300 mg

****+

A_HIV

Indinavirum

caps.

200 mg

****+

A_HIV

Indinavirum

caps.

400 mg

****+

A_HIV

Emtricitabinum

caps.

200 mg

+

A_HIV

Lamivudinum

compr. film.

150 mg

****+

A_HIV

Lamivudinum

compr. film.

300 mg

****+

A_HIV

Lamivudinum

sol. orală

10 mg/ml

****+

A_HIV

Enfuvirtidum

pulb.+solv, pt. sol. inj.

90 mg/ml

****+

A_HIV

Etravirinum

compr.

100 mg

****+

A_HIV

Saquinavirum

compr. film.

500 mg

****+

A_HIV

Raltegravirum

compr. film.

400 mg

****+

A_HIV

Lopinavirum + Ritonavirum

compr. film.

200 mg/50 mg

****+

A_HIV

Lopinavirum + Ritonavirum

sol. orală

80 mg/ml + 20 mg/ml

****+

A_HIV

Abacavirum + Lamivudinum

compr. film.

600 mg/300 mg

****+

A_HIV

Ritonavirum

compr. film.

100 mg

****+

A_HIV

Darunavirum

compr. film.

300 mg

****+

A_HIV

Darunavirum

compr. film.

400 mg

****+

A_HIV

Darunavirum

compr. film.

600 mg

****+

A_HIV

Zidovudinum

caps.

100 mg

****+

A_HIV

Zidovudinum

sol. orală

1%

****+

A_HIV

Atazanavirum

caps.

150 mg

****+

A_HIV

Atazanavirum

caps.

300 mg

****+

A_HIV

Efavirenzum

compr. film.

50 mg

****+

A_HIV

Efavirenzum

compr. film.

600 mg

****+

A_HIV

Efavirenzum

caps. 100 mg

100 mg

****+

A_HIV

Efavirenzum

sol. orală

30 mg/ml

****+

A_HIV

Fosamprenavirum

compr. film.

700 mg

****+

A_HIV

Fosamprenavirum

susp. orală

50 mg/ml

****+

A_HIV

Abacavirum + Lamivudinum + Zidovudinum

compr. film.

300 mg/150 mg/300 mg

****+

A_HIV

Didanosinum

caps. gastrorez.

250 mg

****+

A_HIV

Didanosinum

caps. gastrorez.

400 mg

****+

A_HIV

Nevirapinum

compr.

200 mg

****+

A_HIV

Nevirapinum

susp. orală

50 mg/5 ml

****+

A_HIV

Nevirapinum

compr. elib. prel.

100 mg

****+

A_HIV

Nevirapinum

compr. elib. prel.

400 mg

****+

A_HIV

Tenofovirum disoproxil fumarate

compr. film.

245 mg

****+

A_HIV

Stavudinum

caps.

30 mg

****+

A_HIV

Stavudinum

caps.

40 mg

****+

A_HIV

Abacavirum

compr. film.

300 mg

****+

A_HIV

Abacavirum

sol. orală

20 mg/ml

****+

HG_C2_P61_1

Moroctocog alfa

pulb. + solv. pt. sol. inj.

250 UI

*+

HG_C2_P61_1

Moroctocog alfa

pulb. + solv. pt. sol. inj.

500 UI

*+

HG_C2_P61_1

Moroctocog alfa

pulb. + solv. pt. sol. inj.

1000 UI

*+

HG_C2_P61_1

Moroctocog alfa

pulb. + solv. pt. sol. inj.

2000 UI

*+

HG_C2_P61_2

Octocog alfa

pulb.+solv, pt. sol. inj.

250 UI

*+

HG_C2_P61_2

Octocog alfa

pulb. + solv. pt. sol. inj.

500 UI

*+

HG_C2_P61_2

Octocog alfa

pulb. + solv. pt. sol. inj.

1000 UI

*+

HG_C2_P61_2

Octocog alfa

pulb. + solv. pt. sol. inj.

1500 UI

*+

HG_C2_P61_2

Octocog alfa

pulb. + solv. pt. sol. inj.

2000 UI

*+

HG_C2_P61_2

Octocog alfa

pulb. + solv. pt. sol. inj.

3000 UI

*+

HG_C2_P61_3

Complex de antiinhibitori ai coagulării

pulb. + solv. pt. sol. inj.

500 U

*+

HG_C2_P61_3

Complex de antiinhibitori ai coagulării

pulb. + solv. pt. sol. inj.

1000 U

*+

HG_C2_P61_4

Factor IX de coagulare

pulb, + solv. pt. sol. inj.

50 UI/ml

*+

HG_C2_P61_4

Factor IX de coagulare

pulb. + solv. pt. sol. perf.

250 UI

*+

HG_C2_P61_4

Factor IX de coagulare

pulb. + solv. pt. sol. perf.

500 UI

*+

HG_C2_P61_4

Factor IX de coagulare

pulb. + solv. pt. sol. perf.

1000 UI

*+

HG_C2_P61_4

Factor IX de coagulare

pulb. + solv. pt. sol. inj./perf.

600 UI

*+

HG_C2_P61_4

Factor IX de coagulare

pulb. + solv. pt. sol. inj./perf.

1200 UI

*+

HG_C2_P61_4

Factor IX de coagulare

liof. + solv. pt. sol.

100 UI/ml

*+

HG_C2_P61_6

Eptacog alia activatum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

50 KUI

*+

HG_C2_P61_6

Eptacog alfa activatum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

60 KUI

*+

HG_C2_P61_6

Eptacog alfa activatum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

100 KUI

*+

HG_C2_P61_6

Eptacog alfa activatum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

120 KUI

*+

HG_C2_P61_6

Eptacog alfa activatum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

240 KUI

*+

HG_C2_P61_6

Eptacog alfa activatum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

250 KUI

*+

HG_C2_P61_7

Deferoxaminum

pulb. pt. sol. inj./perf.

500 mg

*+

HG_C2_P61_8

Deferasiroxum

compr. disp.

125 mg

*+

HG_C2_P61_8

Deferasiroxum

compr. disp.

250 mg

*+

HG_C2_P61_8

Deferasiroxum

compr. disp.

500 mg

*+

1

Acid adenozintrifosforic (Atp)

  

+

2

Acid aminocaproic

  

+

3

Acidum valproicum + săruri

  

+

4

Aderrosinum

sol. inj.

5 mg/ml

+

5

Alferitanil 500 mcg/ml, fiole de 2 ml

  

+

6

Amikacinum

sol. inj.

1 g/4 ml

+

7

Amiodaronum

sol. inj.

50 mg/ml

+

8

Aprotininum

  

+

9

Argatroban

  

+

10

Asparaginazum

pulb. pt. sol. inj.

3750 UI

+

11

Aspirina injectabilă 500 mg/ml

  

+

12

Aztreonam injectabil

  

+

13

Bleomycinum sulfas

pulb. pt. sol. inj.

15000 UI

+

14

Butorphanolum 2 mg/ml

  

+

15

Calcii chloridum

  

+

16

Carbetocinum

sol. inj.

100 mcg/ml

+

17

Cărbune activat

  

+

18

Carmustină

  

+

19

Cefazolinum

  

+

20

Chlorpromazinum 25 mg 5 ml

  

+

21

Clismă 5% glicerina

  

+

22

Clonidinum

  

+

23

Cloramphenicol 1 g

  

+

24

Combinaţii (Sulfadiazinum Argenticum + Cerii Nitrâs)

cremă

1%+22 mg/g

+

25

Concentrat de complex protrombinic activat (Apcc)

  

+

26

Dacarbazinum

pulb. pt. sol. inj./perf.

200 mg

+

27

Dacarbazinum

pulb. pt. sol. inj.

500 mg

+

28

Dactinomicinum

sol. inj.

0,5 mg

+

29

Dantrolen (*)

  

+

30

Daunorubicinum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

20 mg/10 ml

+

31

Dexamethasonum

compr.

0,5 mg

+

32

Diazoxid

  

+

33

Dietă enterală specială oligopeptidică, 500 ml

  

+

34

Diltiazem

  

+

35

Diphenhydramină injectabil

  

+

36

Doxapran

  

+

37

Droperidol injectabil

  

+

38

Enoximonă

  

+

39

Esmolol

  

+

40

Fentolamină

  

+

41

Fluorouracilum

 

50 mg/ml

+

42

Gel lubrefiant anestezic

  

+

43

Glucacon

  

+

44

Heparinum

sol. inj.

25.000 UI/5 ml

+

45

Heparinum

sol. inj.

5000 UI/ml

+

46

Hidralazină 20 mg/ml

  

+

47

Isoprenalină

  

+

48

Ketaminum sulfat

  

+

49

Labetalol

  

+

50

Lomustinum

caps. moi

40 mg

+

51

Methadonă 10 mg/ml 20 ml

  

+

52

Methotrexatum

compr.

10 mg

+

53

Methotrexatum

compr.

2,5 mg

+

54

Methotrexatum

sol inj.

25 mg/ml

+

55

Milrinonum

sol. inj.

10 mg/10 ml

+

56

Nafazolinum+ Clopheniraminum

  

+

57

Nalorphynum

  

+

58

Netilmicinum

  

+

59

Nicardipină

  

+

60

Nifuroxazidum

  

+

61

Nitroglycerinum

sol. perf.

1 mg/ml

+

62

Nitroprusiat de Na

  

+

63

Phenilephrină

  

+

64

Phenoxymethylpenicillinum (Penicilină V)

  

+

65

Pipecuronii bromidum

  

+

66

Preparat de nutriţie enterală standard (proteine, glucide, lipide, oligoelemente, minerale şi vitamine) 1 kcal/ml, 500 ml/flacon

  

+

67

Procarbazinum

caps.

50 mg

+

68

Protamini sulfas

sol. inj.

1400 UI/ml

+

69

Salbutamol

  

+

70

Ser antiviperin

  

+

71

Soluţie hipercalorică pentru nutriţie enterală cu 1,5 kcal, cu osmolaritate de maximum 300 mosmol/l, 500 ml

  

+

72

Soluţie alimentaţie enterală pentru copil de peste 1 an, 200 ml

  

+

73

Soluţie alimentaţie enterală pentru copil de sub 1 an, 100 ml

  

+

74

Soluţie alimentaţie enterală pentru copilul cu sindrom de malabsorbţie şi alte suferinţe intestinale 500 ml

  

+

75

Soluţie citrat de sodiu pentru dializă

  

+

76

Soluţie Clumski

  

+

77

Sulfadiazinum

cremă

1%

+

78

Teniposidum 50 mg/5 ml fiole

  

+

79

Tobramicin injectabil

  

+

80

Vasopressin injectabil

  

+

81

Verapamil 80 mg

  

+

82

Vinblastinum

pulb. + solv. pt. sol. inj.

5 mg

+

A_MS_1:3

Isoniazidum

sol. inj.

500 mg

+

A_MS_2:5

Capreomycinum

sol. inj.

1 g

+

A_MS_2:6

Acidum paraaminosalicilic

plic

4 g

+

A_MS_3:1

Isoniazidum

sirop

100 mg/5 ml, 200 ml

+

A_MS_3:2

Rifampicinum

sol. inj.

30 mg/ml

+

A_MS_3:6

Ethambutolum

sol. inj.

100 mg/ml

+

* Medicamente care se achiziţionează şi pentru Programul P6.1: Hemofilie şi talasemie.
** Medicamente care se achiziţionează şi pentru Programul P1B: Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză.
*** Medicamente care se achiziţionează exclusiv pentru programul P1B: Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză.
**** Medicamente care se achiziţionează exclusiv pentru programul P1A: Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA.
Legendă:
+ Produse şi servicii asigurate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţii centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 304 din data de 28 mai 2013