ORDIN nr. 621 din 22 aprilie 2013 privind publicarea Protocolului adiţional la Programul de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniile învăţământului, culturii şi artei, mass-mediei, tineretului şi sportului, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008, semnat la Ankara la 14 martie 2013
În conformitate cu art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe,
având în vedere că tratatul de mai jos a intrat în vigoare la data semnării, în conformitate cu prevederile sale,
în temeiul art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Articol unic
Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul adiţional la Programul de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniile învăţământului, culturii şi artei, mass-mediei, tineretului şi sportului, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.552/2008, semnat la Ankara la 14 martie 2013.
-****-

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 266 din data de 13 mai 2013