DECRET nr. 545 din 16 iunie 2015 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia deosebită avută la dezvoltarea relaţiilor de prietenie Si colaborare dintre România şi Republica Portugheză,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Colan Excelenţei Sale domnului Anibal Cavaco Silva, Preşedintele Republicii Portugheze.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 430 din data de 16 iunie 2015