HOTĂRÂRE nr. 1114 din 20 noiembrie 2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Milik Otto
Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Milik Otto.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 783 din data de 21 noiembrie 2012