HOTĂRÂRE nr. 35 din 17 iunie 2013 cu privire la documentul european de consultare Carte Verde privind "Finanţarea pe termen lung a economiei europene" - COM (2013) 150 final 2
În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
având în vedere raportul comun al Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/420 din 12 iunie 2013 şi al Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital nr. XXII/548 din 11 iunie 2013,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Senatul României adoptă prezentul punct de vedere:
Scopul prezentei Cărţi Verzi este de a iniţia o dezbatere mai amplă vizând modalităţile de încurajare a finanţării pe termen lung, precum şi modalităţile de ameliorare şi de diversificare a sistemului de intermediere financiară pentru investiţiile pe termen lung din Europa. Răspunsurile la întrebările din cadrul consultării vor contribui la continuarea evaluării de către Comisie a obstacolelor în calea finanţării pe termen lung, în vederea identificării unor posibile acţiuni pentru înlăturarea acestora. Eventualele măsuri ulterioare ar putea lua mai multe forme: în unele domenii pot fi necesare reglementări noi sau adaptate, în timp ce în altele rolul UE ar putea consta într-o mai bună coordonare şi în promovarea celor mai bune practici sau ar putea lua forma unui efort specific de monitorizare cu fiecare stat membru în contextul semestrului european.
Comisia pentru afaceri europene şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea unui punct de vedere favorabil documentului, apreciind pozitivă intervenţia Comisiei Europene în acest domeniu, formulând următoarele răspunsuri:
- Apreciem iniţiativa Comisiei Europene de a deschide o dezbatere privind finanţarea pe termen lung a economiei europene fără a o direcţiona strict. Acest fapt permite formularea unor comentarii şi sugestii cu caracter mai general.
- Susţinem toate eforturile legislative şi de orice altă natură care pot stimula adoptarea unei abordări pe termen lung, mai ales în activitatea economică, ţinând cont că a suportat efectele negative ale deciziilor cu mize pe termen scurt.
- Amintim că înclinaţia spre investiţii în activele corporale şi necorporale la care se face referire depinde în primul rând de cererea pentru bunurile şi serviciile furnizate (înclinaţia marginală spre consum) şi doar în plan secund de disponibilitatea şi diversitatea surselor de finanţare; o stimulare artificială poate fi prociclică şi, drept consecinţă, neadecvată într-o perioadă de recesiune prelungită.
- Considerăm consolidarea fiscală un proces necesar şi de dorit, dar, în mod esenţial, un proces de lungă durată. Măsurile de consolidare pe termen scurt au efecte directe negative asupra capacităţii statelor de a-şi atinge obiectivele de dezvoltare şi a face faţă nevoilor curente.
- Apreciem că măsurile de consolidare bugetară şi întărirea regulilor de prudenţialitate pentru bănci au afectat mai ales întreprinderile mici şi mijlocii; programe guvernamentale suplimentare de sprijin al acestora sunt de dorit.
- Recunoaşterea economiei sociale ca sector distinct al economiei ar putea contribui la crearea unui număr ridicat de locuri de muncă şi la găsirea unor forme de finanţare alternative creditului.
- Crearea unei infrastructuri energetice europene poate fi utilă cu condiţia unui control al tendinţelor de concurenţă între statele membre.
- Subliniem că investiţiile în active sunt consumatoare de resurse şi trebuie selectate cu grijă pentru a nu multiplica riscul de supraproducţie, distrugerea sau epuizarea mediului - acel gen de creştere care nu se asociază cu dezvoltarea (creştere distructivă).
- Ţinând cont de legătura dintre actuala consultare şi intenţia de revizuire a Directivei privind pensiile ocupaţionale (IORP), reamintim că asumarea exagerată de riscuri a fost cauza esenţială a crizei actuale. Fondurile de pensii sunt considerate unele dintre cele mai sigure plasamente; schimbarea regulilor prudenţiale şi orientarea spre investiţiile pe termen lung trebuie să evite punerea în pericol a beneficiarilor.
Art. 2
Punctul de vedere cuprins în prezenta hotărâre se transmite către instituţiile europene şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de către Senatul României în şedinţa din 17 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
-****-

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 371 din data de 21 iunie 2013