RECTIFICARE din 19 februarie 2016 la Hotărârea Guvernului nr. 19/2016 privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Fondurilor Europene, precum şi transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din patrimoniul Ministerului Justiţiei în patrimoniul Ministerului Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 28 ianuarie 2016
La Hotărârea Guvernului nr. 19/2016 privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Fondurilor Europene, precum şi transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din patrimoniul Ministerului Justiţiei în patrimoniul Ministerului Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 28 ianuarie 2016, se face următoarea rectificare:
- în anexa nr. 1, la coloana nr. 3 "Codul de clasificare", în loc de: "nr. MFP(parţial) 153629"se va citi: "nr. MFP 160291"
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 133 din data de 19 februarie 2016