RECTIFICARE din 29 octombrie 2013 la forma republicată a Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 26 septembrie 2013
La forma republicată a Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 26 septembrie 2013, se face următoarea rectificare:
- la art. 5, în loc de: "... şi Ministerului Culturii." se va citi: "... şi Secretariatului de Stat pentru Culte."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 663 din data de 29 octombrie 2013