ORDIN nr. 466 din 14 martie 2016 pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2262 (2016)
În baza art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Articol unic
Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2262 (2016), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
-****-

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 213 din data de 23 martie 2016