HOTĂRÂRE nr. 1028 din 24 octombrie 2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Teatrul Naţional de Operetă «Ion Dacian»"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Teatrul Naţional de Operetă «Ion Dacian»", prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Beneficiarul obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 este Teatrul Naţional de Operetă "Ion Dacian", instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
(2)Finanţarea obiectivului de investiţii se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, de la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Teatrul Naţional de Operetă «Ion Dacian»"
Titular: Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
Beneficiar: Teatrul Naţional de Operetă "Ion Dacian"
Amplasament: municipiul Bucureşti, sectorul 3, Bd. Unirii nr. 22
Indicatori tehnico-economici

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

(în preţuri la 2 decembrie 2011/1 euro = 4,354 lei),

mii lei

48.473*)

din care C+M (inclusiv TVA)

mii lei

32.967

Capacităţi:

  

Aria desfăşurată

mp

6.381,50

Capacitate sală

locuri

550

Durata de realizare a investiţiei

luni

7 (şapte)

*)Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
Factori de risc
Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, de la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 725 din data de 25 octombrie 2012