HOTĂRÂRE nr. 838 din 1 octombrie 2014 privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 940/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800" pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Suma de 3.300 lei aprobată ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 940/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800" pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş, se realocă pentru exerciţiul bugetar al anului 2014.
Art. 2
Suma prevăzută la art. 1 se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în limita prevederilor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, la capitolul 84.01"Transporturi", la titlul 55 "Alte Transferuri", articolul 55.01 "Transferuri Interne", alineatul 55.01.28 "Cheltuieli neeligibile ISPA".
Art. 3
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei realocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură,

Investiţii Străine,

Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 730 din data de 7 octombrie 2014