ORDIN nr. 93 din 28 august 2012 privind participarea la activităţile Şcolii de Vară "Revoluţia Română din Decembrie 1989"
Având în vedere prevederile:
- art. 2 lit. b) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- Memoriului şefului Serviciului monitorizare programe şi proiecte ale revoluţionarilor din decembrie 1989, precum şi relaţia cu autorităţile centrale şi locale, înregistrat cu nr. 18/5.976 din 25 iulie 2012, privind constituirea colectivului de organizare a Şcolii de Vară "Revoluţia Română din Decembrie 1989";
- Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu modificările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2003, cu modificările ulterioare,
secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)În perioada 3-7 septembrie 2012 se desfăşoară activităţile prevăzute de Şcoala de Vară "Revoluţia Română din Decembrie 1989" - complexul turistic Comorova-Neptun, judeţul Constanţa.
(2)La aceste activităţi participă ca invitaţi următorii:
a)elevi desemnaţi de inspectoratele şcolare judeţene, din oraşele-martir, astfel:
- judeţul Timiş - 5 elevi din Timişoara + 5 elevi din Lugoj, delegaţi dl Liviu Băcană şi dl prof. univ. dr. Ştefan Ivan;
- judeţul Arad - 10 elevi, delegată dna Nan Doina;
- judeţul Cluj - 10 elevi, delegat dl Gurzău Ioan;
- judeţul Caraş-Severin, 10 elevi (5 Reşiţa + 5 Caransebeş), delegat dl Cucu Ioan;
- judeţul Dolj, 10 elevi, delegat dl Mirea Costinel Venus;
- judeţul Mureş, 10 elevi, delegat dl Hamar Alpar Benjamin;
- judeţul Sibiu, 10 elevi, delegaţi dna Onişor Ana Mihaela şi dl Puiu Nicolae Fesan;
- judeţul Alba, 10 elevi, din care 5 din Cugir, delegat dl Liviu Bulzan;
- judeţul Constanţa, 10 elevi, delegat dl Turcu Gheorghe;
- municipiul Bucureşti,10 elevi, delegaţi dl Năstase Valentin şi dna Cătălina Henţ;
- judeţul Brăila, 10 elevi, delegat dl Avramescu Ştefan;
- judeţul Dâmboviţa, 10 elevi, delegat dl Valeriu Marian Banu;
- judeţul Braşov, 10 elevi, delegat dl Gheorghe Cuşnir;
b)profesori universitari, profesori, delegaţi din partea asociaţiilor ce vor susţine prelegeri, conform programului de desfăşurare:
- Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989: dl Claudiu Iordache - director general, dl prof. univ. dr. Ioan Bucur, dl conf. univ. dr. Alexandru Oşca, dl prof. dr. Constantin Corneanu, dl Gelu Voican-Voiculescu, dl Sergiu Nicolaescu, dl Cazimir Ionescu, dl prof. univ. dr. Dumitru Mazilu;
- Constanţa: dl prof. univ. dr. Gheorghe Dumitraşcu, dl prof. univ. dr. Marian Cojoc;
- Timişoara: dl prof. Kali Adrian, dl prof. univ. Miodrag Milin, dl ing. Virgil Hosu;
- Iaşi: dl jurist Vasile Diacon.
Art. 2
(1)În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, delegaţii, profesorii şi elevii însoţitori, pe baza delegaţiilor semnate de conducerea instituţiei, beneficiază de transport CFR, prin foi de drum.
(2)Conducerea colectivului de organizare şi conducere va fi asigurată de domnul Dumitru Stelianide - director cabinet, colectivul fiind constituit din:
- dna Tania Alexandru, consilier juridic, care răspunde de repartiţia elevilor, delegaţilor şi invitaţilor pe camere, de asigurarea cazării personalului şi de sonorizare;
- dna Lidia Eufemia Pascal - responsabil cu probleme administrative şi financiare şi cu executarea controlului financiar;
- dl Nicu Mihăilescu, inspector, care asigură transportul elevilor şi delegaţilor de la gara Neptun la campusul universitar Biotera, Comorova, ordinea şi disciplina în tabără, respectarea măsurilor de siguranţă în muncă şi protecţia personalului şi bunurilor împotriva incendiilor;
- dl Vaida Andrei, inspector, responsabil cu filmarea activităţilor şi asigurarea logistică a prelegerilor şi înregistrarea audio a acestora.
Art. 3
Serviciul monitorizare programe şi proiecte ale revoluţionarilor din decembrie 1989, precum şi relaţia cu autorităţile centrale şi locale va duce la îndeplinire prezentul ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,

Sorin Vintilă Meşter,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 631 din data de 3 septembrie 2012