HOTĂRÂRE nr. 515 din 26 iunie 2014 privind aprobarea Amendamentului nr. 6, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Londra la 10 decembrie 2013, între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 210/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, cu completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Amendamentul nr. 6, convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Londra la 10 decembrie 2013, între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 210/2006, cu completările ulterioare.
___
*) Traducere.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură,

Investiţii Străine,

Parteneriat Public-Privat şi

Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

ANEXA:
(1)_
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE CABINET MINISTRU
19 noiembrie 2013
Către: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Centrul Metropolis
Bd. Iancu de Hunedoara nr. 56-60, et. 3, aripa de vest,
sectorul 1, Bucureşti
România
Tel.: +40 21 202 7100
Fax: +40 21 202 7110
În atenţia domnului Peter Stredder, director pentru România
C.C.: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
În atenţia domnului Narcis Ştefan Neaga, director general
Ref.: Proiectul Bypass Constanţa - Operaţiunea nr. 33.391
Stimaţi domni,
Având în vedere stadiul curent al proiectului din referinţă, precum şi în scopul asigurării asupra disponibilităţii în continuare a sumelor împrumutului pentru finalizarea cu succes a acestuia, la solicitarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi a Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, vă rugăm să fiţi de acord cu realocarea sumelor împrumutului/categoriilor de cheltuieli şi cu modificarea, în cadrul cheltuielilor eligibile, a procentelor care urmează să fie finanţate din împrumut, după cum se prezintă în anexa 1.
În speranţa că solicitarea noastră se va bucura de înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm cu nerăbdare un răspuns prompt.
Cu stimă,

Daniel Chiţoiu

viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice

Director general: Boni Cucu

Director general adjunct: Ştefan Petrescu

Şef serviciu: Carmen Ghiţă

Consilier superior: Rodica Buzdugan

(2)_
BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
România
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
Bucureşti-5
România
În atenţia: Directorului general
Direcţiei generale relaţii financiare internaţionale
C.C.: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 38
Bucureşti, sectorul 1
În atenţia: Directorului general
10 decembrie 2013
România - Proiectul Bypass Constanţa - Operaţiunea nr. 33.391
Referitor la Acordul de împrumut datat 7 decembrie 2006 ("Acordul de împrumut") dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare ("Banca") şi Acordul de proiect datat 7 decembrie 2006 ("Acordul de proiect") dintre Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi Bancă
Termenii din prezenta scrisoare sunt cei definiţi în Acordul de împrumut şi în Acordul de proiect.
În conformitate cu scrisoarea Împrumutatului datată 19 noiembrie 2013, Banca a consimţit să realoce, în concordanţă cu anexa 2 a Acordului de împrumut şi cu secţiunea 3.03(a) a Termenilor şi condiţiilor standard datate februarie 1999, după cum au fost introduse în Acordul de împrumut, sumele aparţinând categoriilor de lucrări specificate în anexa 2 la Acordul de împrumut în conformitate cu tabelul anexat.
Prezenta scrisoare nu afectează sau modifică în vreo manieră obligaţiile de rambursare ale Împrumutatului în cadrul Acordului de împrumut sau vreo altă obligaţie a Împrumutatului în cadrul Acordului de împrumut.
Conţinutul prezentei scrisori nu va afecta niciun drept, putere sau remediu al Băncii cu privire la orice condiţie, în cadrul Acordului de împrumut, nici nu va fi interpretat ca o renunţare sau o supunere a acesteia.
Cu sinceritate,
Itziar Perkins,
director de proiect transporturi
Realocări - document ataşat anexei 2

Categoria

Sume în euro realocate

Sume în lei realocate

Lucrări pentru partea A-1

-1.127.621,75

-0,21

Lucrări pentru partea A-2

+218.851,94

+0,21

Servicii de consultanţă pentru partea B-1

+911.124,61

0

Servicii de consultanţă pentru partea B-2

+2.354,80

0

Pentru a evita orice îndoială, în conformitate cu realocarea de mai sus, documentul ataşat anexei 2 se va prezenta după cum urmează:
Document la anexa 2

Categoria

Sumă alocată din împrumut în moneda împrumutului (euro)

Sumă alocată din împrumut în moneda împrumutului (lei)

Procent din cheltuieli care urmează să fie finanţat

(1) Lucrări pentru partea A-1

65.016.798,01

16.080.807,79

Până la 57,2% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(2) Lucrări pentru partea A-2

4.700.030,69

45.967.113,21

Până la 66,20% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(3) Lucrări pentru partea A-3

45.804,82

142.000.000

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(4) Servicii de consultanţă pentru partea B-1

16.925.711,31

-

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(5) Servicii de consultanţă pentru partea B-2

753.757,20

-

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(6) Servicii de consultanţă pentru partea B-3

1.347.897,97

-

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(7) Comision iniţial

-

 

-

Total

88.790.000

204.047.921

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 481 din data de 28 iunie 2014