DECIZIE nr. 2313 din 21 septembrie 2015 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare şi/sau reasigurare a Societăţii IQ MED BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,
în baza Notei Direcţiei reglementare-autorizare nr. SA-DRA 5.042 din 1 septembrie 2015 cu privire la cererea de aprobare a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare si/sau reasigurare a Societăţii IQ MED BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.,
în urma deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 16 septembrie 2015,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:
Art. 1
Societatea IQ MED BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 56, sectorul 4, număr de ordine în registrul comerţului J40/6185/29.05.2012, cod unic de înregistrare 30257457, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare si/sau reasigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
Societatea prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare si/sau reasigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.
Art. 3
Societatea are obligaţia de a transmite la reînnoire copia scanată a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională Direcţiei reglementare-autorizare la următoarea adresă electronică: intermediari.asig@asfromania.ro, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu conform prevederilor Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Cornel Gheorghe Coca Constantinescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 731 din data de 30 septembrie 2015