ORDIN nr. 3417 din 26 noiembrie 2013 pentru modificarea art. 14 şi 15 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,
în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:
Art. I
- Articolele 14 şi 15 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 6 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"- Art. 14
Schema de ajutor de minimis se aplică în perioada 2009-2014.
- Art. 15
(1)Valoarea maximă estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 256,15 milioane euro, din care 229,09 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi 27,06 milioane euro de la bugetul de stat.
(2)Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate se prezintă astfel:

Anul

Sume alocate din FEDR

(milioane euro)

Sume alocate de la bugetul de stat

(milioane euro)

2009

17,78

0,00

2010

18,44

0,00

2011

122,40

0,00

2012

61,33

5,86

2013

0,17

0,02

2014

8,97

21,18

Total:

229,09

27,06"

Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 776 din data de 12 decembrie 2013