DECIZIE nr. 154 din 21 septembrie 2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept colector al remuneraţiilor datorate producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie
Ţinând cont de Referatul Serviciului juridic afaceri europene şi relaţii internaţionale nr. RG II/8.399 din 21 septembrie 2012,
în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Hotărârii arbitrale nr. 8 pronunţate la data de 9 iulie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 133/2012,
în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,
directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.
Art. 1
Se desemnează Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul social în municipiul Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88 B, sectorul 1, drept colector al remuneraţiilor datorate producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie, stabilite prin Hotărârea arbitrală nr. 8 pronunţată la data de 9 iulie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 26 iulie 2012 în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 133/2012.
Art. 2
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se postează pe site-ul www.orda.ro
-****-

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Adriana Donţu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 670 din data de 25 septembrie 2012