HOTĂRÂRE nr. 92 din 10 februarie 2015 privind aprobarea stemelor comunelor Mica şi Zau de Câmpie, judeţul Mureş
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stemele comunelor Mica şi Zau de Câmpie, judeţul Mureş, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.
(3)Anexele nr. 1.1-1.2 şi 2.1-2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 11: STEMA comunei Mica, judeţul Mureş
ANEXA nr. 12: STEMA comunei Zau de Câmpie, judeţul Mureş
ANEXA nr. 21: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Mica, judeţul Mureş
1.Descrierea stemei
Stema comunei Mica, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în şef.
În şef, în câmp azur, se află 3 ciorchini de strugure de aur.
În partea inferioară, în câmp verde, se află 3 monede de argint dispuse 2:1, iar între ele, în mijloc se află o crenguţă de castan comestibil de aur cu 7 frunze.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
2.Semnificaţiile elementelor însumate
Ciorchinii de strugure reprezintă economia tradiţională locală, viticultura.
Monedele simbolizează valorile de patrimoniu antice şi feudale descoperite pe teritoriul comunei.
Frunzele de castan reprezintă pădurea de castani comestibili plantaţi, încă din vechime, de călugării din zona mediteraneană, stabiliţi în comună, iar numărul frunzelor indică numărul satelor componente ale localităţii.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 22: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Zau de Câmpie, judeţul Mureş
1.Descrierea stemei
Stema comunei Zau de Câmpie, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat crenelat în şef.
În şef, în câmp auriu, se află 3 flăcări albastre umbrite cu argint.
În partea inferioară, în câmp de azur, se află 3 peşti hristici de argint, dispuşi 2:1; central, pe un besant de aur, se află un bujor de Zau, roşu cu frunze verzi.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
2.Semnificaţiile elementelor însumate
Flăcările reprezintă bogăţia resurselor de gaz metan.
Crenelurile simbolizează cetăţile, monumentele şi târgurile de tradiţie din zonă.
Besantul reprezintă valorile arheologice, iar bujorul simbolizează rezervaţia naturală cu bujori de stepă de Zau, din zonă, unică în Europa.
Peştii reprezintă comuniunea celor 3 credinţe creştine, precum şi lacurile piscicole, având ca tradiţie culturală festivalul "Peştişorul de argint".
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 141 din data de 25 februarie 2015