HOTĂRÂRE nr. 353 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2014 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţie de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă "Programul de acţiuni pe anul 2014 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Acţiunile pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile prevăzute în anexă se finanţează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXĂ: PROGRAMUL DE ACŢIUNI PE ANUL 2014 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
A)Execuţie lucrări de intervenţie
1.Clădiri cu lucrări de consolidare cu contracte în curs de execuţie la 1 ianuarie 2014
1.1.Municipiul Bucureşti
Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,30g*)

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. ap.

Arie desfăşurată (mp)

1

Str. Nicolae Iorga nr. 31, sectorul 1

1936

S+P+5E

19

1.720

2

Bd. Schitu Măgureanu nr. 19, sectorul 1

1930

S+P+6E+M

14

2.970

3

Str. Ion Câmpineanu nr. 9, sectorul 1

1937

S+P+6E+M

17

1.870

4

Str. Boteanu nr. 3A-3B, sectorul 1

1935

S+P+8E+M

90

10.593

1936

S+P+7E

5

Str. Ion Brezoianu nr. 38, sectorul 1

1935

S+P+5E

9

1.542

6

Bd. Dacia nr. 85, sectorul 2

1935

S+P+5E

11

1.981

7

Str. Pictor Luchian nr. 12C, sectorul 2

1933

S+P+4E+M

11

864

8

Calea Moşilor nr. 96, sectorul 2

1900

S+P+5E+M

11

1.803

1.2.Oraşul Hârşova, judeţul Constanţa
Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,20g*)

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. ap.

Arie desfăşurată (mp)

1

Str. Plantelor nr. 33, bloc P1

1968

S+P+4E

60

3.390

1.3.Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna
Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,20g*)

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. ap.

Arie desfăşurată (mp)

1

Str. Dealului nr. 11, bloc 25

1976

P+10E

69

5.952

1.4.Municipiul Roman, judeţul Neamţ
Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,40g*)

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. ap.

Arie desfăşurată (mp)

1

Str. N. Titulescu nr. 3

1963

S+P+4E

45

2.960

1.5.Municipiul Tulcea, judeţul Tulcea
Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,25g*)

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. ap.

Arie desfăşurată (mp)

1

Str. Isaccei Bloc I 3

1962

P+4E

30

2.905

2

Str. Isaccei Bloc I 4

1962

P+4E

30

2.905

2.Clădiri la care urmează să se organizeze, în condiţiile legii, contractarea execuţiei lucrărilor de consolidare
2.1.Municipiul Bucureşti
Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,30g*)

Nr. crt.

Adresa imobil

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. ap.

Arie desfăşurată (mp)

1

Calea Victoriei nr. 101 corp A+B, sectorul 1

1938

S+P+10E

95

7.572

2

Bd. N. Bălcescu nr. 32-34, sectorul 1

1935

S+P+9E

45

6.996

3

Str. Ştirbei Vodă nr. 20, sectorul 1

1935

S+P+6E+M

33

4.250

4

Str. Speranţei nr. 24, sectorul 2

1940

S+P+6E

11

1.600

5

Calea Victoriei nr. 2-4, sectorul 3

1928

S+P+8E

72

11.782

6

Str. Eforiei nr. 8, sectorul 5

1940

S+P+8E+M

58

5.917

7

Bd. M. Kogălniceanu nr. 30, corp A+B, sectorul 5

1922

S+P+4E+M S+P+2E+M

37

4.501

B)Proiectare lucrări de consolidare
1.Municipiul Bacău, judeţul Bacău
Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,35g*)

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. ap.

Arie desfăşurată (mp)

1

Str. Mărăşeşti nr. 10

1961

P+4E

63

9.375

2.Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova
Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,35g*)

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. ap.

Arie desfăşurată (mp)

1

Str. Târnava nr. 4, bl. A4

1962

P+4E

60

4.287

__
*) Valori de calcul cuprinse în harta de "zonare a teritoriului României" din Codul de proiectare seismică P100-1/2013, în care:
ag = acceleraţia orizontală a pământului pentru IMR - 225 ani şi 20% probabilitatea de depăşire în 50 de ani (intervalul mediu de recurenţă de referinţă al acţiunii seismice).
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 341 din data de 9 mai 2014