ORDIN nr. 990 din 3 octombrie 2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale DEL FIN LEASING IFN - S.A.
Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general a Societăţii Comerciale DEL FIN LEASING IFN - S.A., formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, prin Scrisoarea nr. 210 din 12 septembrie 2013, înregistrată la Banca Naţională a României cu nr. 20.124 din 12 septembrie 2013, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:
Articol unic
Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale DEL FIN LEASING IFN - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Matei Voievod nr. 40, sectorul 2, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/1975/2000, cod unic de înregistrare 12751508, înscrisă în Registrul general la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare" cu nr. RG-PJR-41-110009.
-****-

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 637 din data de 15 octombrie 2013