ORDIN nr. 3517 din 28 martie 2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2-27 noiembrie 2015, începând cu anul şcolar 2016-2017
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,
luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 10 din 9 decembrie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 2-27 noiembrie 2015,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2-27 noiembrie 2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2016-2017.
Art. 2
Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.
Art. 3
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

ANEXĂ: LISTA cu nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale, din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2-27 noiembrie 2015, pentru care se acordă acreditarea începând cu anul şcolar 2016-2017
1.Judeţul Braşov

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Teologic Ortodox "Sfântul Constantin Brâncoveanu"

41/9.11.2015

-

Municipiul Făgăraş, str. Negoiu FN, tel./fax: 0268/211956

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Teologic (filieră vocaţională)

-

Preot

Română

Cu frecvenţă/zi

2.Judeţul Brăila

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic "Constantin Brâncoveanu"

40/2.11.2015

-

Municipiul Brăila, calea Galaţi nr. 346, tel,/fax: 0239610688/0339732344

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Mecanică

-

Tehnician optometrist

Română

Cu frecvenţă/zi

Informatica

 

Analist programator

3.Judeţul Buzău

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Agricol "Dr. C. Angelescu"

42/16.11.2015

-

Municipiul Buzău, Str. Crizantemelor nr. 17, tel./fax: 0238/725258

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician Tn turism

Română

Cu frecvenţă/zi

4.Judeţul Botoşani

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf. Ioan Iacob"

41/9.11.2015

-

Municipiul Dorohoi, Str. Poştei nr. 14, tel./fax: 0231/611961

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Umanist (filieră teoretică)

-

Filologie bilingv

Română

Cu frecvenţă/zi

5.Judeţul Călăraşi

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu"

42/16.11.2015

-

Municipiul Olteniţa, Str. Portului nr. 3, tel.; 0242/515695

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Română

Cu frecvenţă/zi

6.Judeţul Constanţa

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Naţional "Kemal Ataturk"

43/24.11.2015

-

Municipiul Medgidia, str. Lupeni nr. 18, tel./fax: 0241818105

Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Umanist (filieră teoretică)

-

Filologie

Română

Cu frecvenţă/zi

2

Liceul Teoretic

43/24.11.2015

-

Oraşul Murfatlar, str. Mihai Eminescu nr. 50, tel./fax: 0241/234209

Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Real (filiera teoretică)

-

Matematică-informatică

Română

Cu frecvenţă/zi

7.Judeţul Iaşi

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza"

41/9.11.2015

-

Municipiul Iaşi, str. Mihail Sturdza nr. 2, tel.: 0232/233435. fax: 0232/231530

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Mecanica

-

Tehnician operator maşini cu comandă numerică

Română

Cu frecvenţă/seral

8.Judeţul Sibiu

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic "Automecanica"

41/9.11.2015

-

Municipiul Mediaş, Str. Brateiului nr. 6, tel./fax: 0269/844177 0269/846734

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician Tn turism

Română

Cu frecvenţă/zi

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecvenţă/zi şi seral

Tehnic

Mecanică

Tehnician prelucrări la cald

Română

Cu frecvenţă/zi şi seral

9.Judeţul Tulcea

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Teoretic "Grigore Moisil"

40/2.11.2015

-

Municipiul Tulcea, Str. 1848 nr. 7, tel./fax: 0240533541

Gimnazial

-

-

-

Română

Cu frecvenţă/zi

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 302 din data de 20 aprilie 2016