ORDIN nr. 825 din 28 aprilie 2015 privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale Laboratorul Central Construcţii CCF - S.R.L. pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii
Având în vedere Procesul-verbal nr. 32 din 15 aprilie 2015 al Comisiei de desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,
în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, precum şi cu prevederile art. 21 alin. (3) şi (4) şi ale art. 22 alin. (1) lit. c) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale Laboratorul Central Construcţii CCF - S.R.L. pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţia tehnică va opera ştergerea din banca de date NANDO gestionată de Comisia Europeană a organismului prevăzut la art. 1, pentru domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

ANEXĂ:
Denumirea organismului: Societatea Comercială Laboratorul Central Construcţii CCF - S.R.L.
Adresa: Str. Calea Giuleşti nr. 242, sectorul 6, Bucureşti
Tel.: +40(21) 221.08.14, Fax: +40(21) 221.08.14,
Email: office@laboratorccf.ro
Numărul de identificare alocat de Comisia Europeană: 2298
Funcţii specifice pentru care se retrage desemnarea şi notificarea:

Numărul deciziei CE

Familia de produse şi utilizarea preconizată

Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei

Specificaţia tehnică armonizată

Funcţia organismului

99/470/CE

Adezivi utilizaţi în construcţii (1/2):

Adezivi pentru plăci (pentru utilizări la interior şi exterior în clădiri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 3

EN 12004:2007 +A1:2012

LAB (i)

NOTA:
LAB (i) - Laborator de încercări, pentru determinări prin încercări
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 307 din data de 6 mai 2015