DECIZIE nr. 23 din 3 decembrie 2014 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor
În temeiul art. 33 şi 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.
Articol unic
În perioada 5-12 decembrie 2014, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Miron Tudor Mitrea, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.
-****-

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 878 din data de 3 decembrie 2014