LISTA din 6 ianuarie 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Petroşani pentru anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Judeţul/municipiul

Cuantumul sumelor alocate pentru 2015

- lei -

1.

Asociaţia de Voluntariat "CASA POLLICINO"

Hunedoara/municipiul Petroşani

142.800

TOTAL

142.800

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 6 din data de 6 ianuarie 2015