ORDIN nr. 887 din 17 iunie 2016 privind încetarea valabilităţii titlului de parc industrial acordat Societăţii "Braşov Logistic Park" - S.A.
Având în vedere prevederile art. 2 şi art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 9 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,
în considerarea Adresei Societăţii "Braşov Logistic Park" - S.A., înregistrată cu nr. MDRAP - 54.264 din 8 iunie 2016,
ţinând cont de prevederile art. 7 alin. (3) lit. c) şi ale art. 21 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale,
În temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:
Art. 1
Se constată încetarea, de plin drept, a valabilităţii titlului de parc industrial acordat Societăţii "Braşov Logistic Park" - S.A. potrivit Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 566/2005 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Braşov Logistic Park" - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 aprilie 2005, cu modificările ulterioare.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 506 din data de 6 iulie 2016