DISPOZIŢIE nr. 15 din 15 decembrie 2015 privind constatarea unei funcţii vacante şi înregistrarea unui nou membru în cadrul Comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România
Având în vedere constatarea unei funcţii vacante în cadrul Comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România, precum şi rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România din data de 19 aprilie 2013, transmise de către Convenţia naţională a Colegiului Psihologilor din România,
În temeiul dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Normele de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,
preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România dispune:
Art. 1
(1)Se constată existenţa unei funcţii vacante în cadrul Comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România, survenită ca urmare a demisiei din motive personale a membrului Mitrofan Laurenţiu, în specialitatea psihoterapie.
(2)Se înregistrează un nou membru, potrivit ordinii stabilite de rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România din data de 19 aprilie 2013, în persoana doamnei Neacşu Valentina, în specialitatea psihoterapie.
(3)Având în vedere funcţia vacantă de preşedinte al Comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România, se aprobă organizarea de noi alegeri pentru desemnarea noii conduceri a comisiei aplicative.
Art. 2
Prezenta dispoziţie intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, mandatul doamnei Neacşu Valentina fiind activ din aceeaşi dată.
-****-

Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,

Mihai Aniţei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 60 din data de 27 ianuarie 2016