ORDIN nr. 2395 din 2 decembrie 2014 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru evaluarea in situ a rezistenţei betonului din construcţiile existente", indicativ NP 137-2014
În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 21/2014 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 5 "Structuri pentru construcţii" şi Procesul-verbal de avizare nr. 1/2014 al Comitetului tehnic de coordonare generală,
în temeiul art. 4 pct. II lit. e) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă reglementarea tehnică "Normativ pentru evaluarea in situ a rezistenţei betonului din construcţiile existente", indicativ NP 137-2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Decizia preşedintelui Institutului Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii nr. 106 din 1 septembrie 1979 privind aprobarea "Instrucţiunilor tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul carotelor", indicativ C 54-812, Decizia preşedintelui Institutului Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii nr. 44 din 30 decembrie 1989 privind aprobarea "Instrucţiunilor tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere de pe suprafaţa de determinare a rezistenţei betonului în lucrare", indicativ C 231-893, Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 17/N din 14 decembrie 1991 privind aprobarea "Instrucţiunilor tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere din profunzime la determinarea rezistenţei betonului din lucrare", indicativ C 236-914 şi Decizia preşedintelui Institutului Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii nr. 11 din 22 februarie 1985 privind aprobarea "Normativului pentru încercarea betonului prin metode nedistructive", indicativ C 26-855, cu completările ulterioare, cu excepţia capitolelor 6-9 din partea a II-a a normativului C 26-85, îşi încetează aplicabilitatea.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

_______
1Ordinul şi anexa se publică şi în Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN- INCERC".
2Publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 2/1982, editat de Institutul de Cercetări în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC.
3Publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 1/1991, editat de Institutul de Cercetări în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC.
4Publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 3/1992, editat de Institutul de Cercetări în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC.
5Publicat în Buletinele Construcţiilor nr. 8/1985 şi nr. 2/1987, editate de Institutul de Cercetări în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC.
ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 6 bis din data de 6 ianuarie 2015